Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo je od 19. februara 2019. godine elektronsko povezivanje Matične knjige umrlih i Jedinstvenog biračkog spiska.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da je cilj dostizanje najvišeg stepena ažurnosti, regularnosti i tačnosti podataka u Jedinstvenom biračkom spisku.

„Na dnevnom nivou referenti koji ažuriraju Jedinstveni birački spisak dobijaće informaciju koja lica su tog dana upisana u Matičnu knjigu umrlih i odmah po službenoj dužnosti donositi rešenja o brisanju tih lica iz Jedinstvenog biračkog spiska“, rekao je ministar.

Osnov za povezivanje ovih službenih evidencija su prethodne aktivnosti Ministarstva na donošenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama („Sl. glasnik RS“, br. 47/2018), kao i Uputstva o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, br. 88/2018).

Uskoro će sa Jedinstvenim biračkim spiskom elektronski biti povezana i Matična knjiga venčanih, što će u praksi značiti da ako dođe do promene prezimena činom venčanja ili razvoda, isti podatak će automatski biti ažuriran i u Jedinstvenom biračkom spisku.

Izvor: sajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave
Naslov: Redakcija