Građani i firme koji
su poverioci takozvanih „starih izvršnih predmeta“ dužni su da se do
petka , 1. jula, izjasne da li žele da njihove postupke izvršenja koji su u toku,
završi sud ili javni izvršitelj, a ukoliko to ne učine, sud će postupke
obustaviti, podsećaju iz Komore izvršitelja.

Za rad javnih izvršitelja u tim slučajevima plaćaće se samo
polovina predujma predviđenog tarifom za njihov rad.

Naime, novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, čija primena
počinje 1. jula predviđa da će stari izvršni predmeti, kojih u Srbiji ima oko
dva miliona, moći da se u skladu sa željom poverioca, iz suda prebace u rad
izvršiteljima.

„Stari izvršni predmeti“ su oni predmeti u kojima je
izvršenje započeto pred sudom pre početka rada prvih izvršitelja.

U velikim gradovima Srbije izvršitelji su počeli sa radom u
junu 2012. godine, a u oštalim područjima kada je prvi izvršitelj imenovan za to
područje.

„Poverioci starih izvršnih predmeta imaju zakonsku
obavezu da sudu podnesu izjašenjenje da li žele da im to izvršenje i dalje sprovodi
sud ili se opredeljuju da izvršenje nastavi neki mesno nadležni javni
izvršitelj“, ukazala je u izjavi za Tanjug član radne grupe za izradu novog
Zakona izvršitelj Mirjana Dimitrijević.

Ona je napomenula da propuštanje roka za izjašnjenje pred sudom
povlači obustavu izvršnog postupka.

„Zakonska posledica je obustava izvršnog postupka za
one izvršne poverioce koji se ne izjasne do 1. jula sudu koji vodi
postupak“, naglasila je Dimitrijević.

Međutim, kako je navela, ukoliko propuste ovaj rok, građani
će moći ponovo da pokrenu postupak za izvršenje, ali bi ih to izložilo dodatnim
troškovima izvršenja i ponovnom plaćanju takse za novu odluku o izvršenju.

Ako se pak izvršni poverilac izjasni da želi da njegov
postupak nastavi javni izvršitelj, sud je dužan da u roku od osam dana dostavi
poslovni broj sudskog predmeta Komori izvršitelja.

Komora će nakon toga, u skladu sa Zakonom, odrediti javnog
izvršitelja koji nastavlja sprovođenje izvršenja. 

Komunalna preduzeća, odnosno veliki izvršni poverioci, kao
što su Elektroprivreda Srbije (EPS), Telekom, Telenor, Infostan, gradska
čistoća, preduzeća koja se bave isporukom gasa, održavanjem parkiranja se
izjašnjavaju na zbirnom podnesku u kojem će navoditi sve svoje predmete koji se
u tom sudu nalaze.

Ministarstvo pravde pozvalo je tim povodom sve takozvane
„velike poverioce“ (poverioce sa velikim brojem predmeta) da preuzmu
tabele, koje su dostupne na njegovom sajtu, da ih popune u skladu sa uputstvom i
dostave nadležnim sudovima radi daljeg postupanja u skladu sa izjašnjenjem.

Inače, najveći broj starih izvršnih predmeta – u kojima je
postupak započeo pre početka rada izvršitelja, čine komunalni predmeti, oko 80
odsto.

U Srbiji trenutno ima 235 izvršitelja koji imaju preko 1.700
zaposlenih, dok je u sudovima na tome angažovano oko 800 ljudi.

Izvor: www.komoraizvrsitelja.rs