Грађани и фирме који
су повериоци такозваних „старих извршних предмета“ дужни су да се до
петка , 1. јула, изјасне да ли желе да њихове поступке извршења који су у току,
заврши суд или јавни извршитељ, а уколико то не учине, суд ће поступке
обуставити, подсећају из Коморе извршитеља.

За рад јавних извршитеља у тим случајевима плаћаће се само
половина предујма предвиђеног тарифом за њихов рад.

Наиме, нови Закон о извршењу и обезбеђењу, чија примена
почиње 1. јула предвиђа да ће стари извршни предмети, којих у Србији има око
два милиона, моћи да се у складу са жељом повериоца, из суда пребаце у рад
извршитељима.

„Стари извршни предмети“ су они предмети у којима је
извршење започето пред судом пре почетка рада првих извршитеља.

У великим градовима Србије извршитељи су почели са радом у
јуну 2012. године, а у ошталим подручјима када је први извршитељ именован за то
подручје.

„Повериоци старих извршних предмета имају законску
обавезу да суду поднесу изјашењење да ли желе да им то извршење и даље спроводи
суд или се опредељују да извршење настави неки месно надлежни јавни
извршитељ“, указала је у изјави за Тањуг члан радне групе за израду новог
Закона извршитељ Мирјана Димитријевић.

Она је напоменула да пропуштање рока за изјашњење пред судом
повлачи обуставу извршног поступка.

„Законска последица је обустава извршног поступка за
оне извршне повериоце који се не изјасне до 1. јула суду који води
поступак“, нагласила је Димитријевић.

Међутим, како је навела, уколико пропусте овај рок, грађани
ће моћи поново да покрену поступак за извршење, али би их то изложило додатним
трошковима извршења и поновном плаћању таксе за нову одлуку о извршењу.

Ако се пак извршни поверилац изјасни да жели да његов
поступак настави јавни извршитељ, суд је дужан да у року од осам дана достави
пословни број судског предмета Комори извршитеља.

Комора ће након тога, у складу са Законом, одредити јавног
извршитеља који наставља спровођење извршења. 

Комунална предузећа, односно велики извршни повериоци, као
што су Електропривреда Србије (ЕПС), Телеком, Теленор, Инфостан, градска
чистоћа, предузећа која се баве испоруком гаса, одржавањем паркирања се
изјашњавају на збирном поднеску у којем ће наводити све своје предмете који се
у том суду налазе.

Министарство правде позвало је тим поводом све такозване
„велике повериоце“ (повериоце са великим бројем предмета) да преузму
табеле, које су доступне на његовом сајту, да их попуне у складу са упутством и
доставе надлежним судовима ради даљег поступања у складу са изјашњењем.

Иначе, највећи број старих извршних предмета – у којима је
поступак започео пре почетка рада извршитеља, чине комунални предмети, око 80
одсто.

У Србији тренутно има 235 извршитеља који имају преко 1.700
запослених, док је у судовима на томе ангажовано око 800 људи.

Извор: www.komoraizvrsitelja.rs