Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da je cilj te kancelarije da svojom procesnom aktivnošću izdejstvuje donošenje povoljnih susedskih presuda, kojima se pored pružanja pravne zaštite diskriminisanim licima, upućuje i jasna poruka javnosti da je diskriminacija zabranjena i da se delotvorno sankcioniše.

Govoreći na savetovanju „Sudska praksa u oblasti antidiskriminacionog zakonodavstva“, koje organizuje Pravosudna akademija uz podršku OEBS-a, Jankovićeva je ukazala i na dosadašnje aktivnosti na ujedanačavanju sudske prakse u oblasti nediskriminacije kao i iskustvima Poverenika u strateškim parnicama sa aspekta stranke, saopšteno je iz njene kancelarije.

Ona je naglasila da je, svrha strateških parnica obezbeđivanje pravilnog tumačenja ili pravilne primene antidiskriminacionih propisa, pa samim tim i da se putem sudske prakse pojasni smisao određenog propisa, ili da se putem ove prakse ukaže na to da je određeni propis potrebno izmeniti, dopuniti, odnosno unaprediti.

Na skupu su učestvovale sudije iz sva četiri apelaciona suda – iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša kao i sudija Vrhovnog kasacionog suda Lidija Đukić.

Oni su govorili o dosadašnjoj sudskoj praksi u oblasti nediskriminacije sa predlozima o aktivnostima koje treba preuzeti na ujedanačavanju sudske prakse, navodi se u saopštenju.

Izvor: sajt RTS-a
Naslov: Redakcija