Републички завод за статистику саопштио је да су потрошачке цене у Србији у септембру 2018. године, у односу на август 2018. године, у просеку ниже за 0,3%. Потрошачке цене у септембру 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,1%, док су у поређењу са децембром 2017. године повећане за 1,9%. Посматрано по главним групама производа и услуга, класификованих према намени потрошње, у септембру 2018. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Рекреација и култура (- 5,6%), Комуникације (- 0,3%), као и у групама Храна и безалкохолна пића и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по – 0,2%) и у групи Одећа и обућа (- 0,1%). Раст цена забележен је у групама Ресторани и хотели (0,6%), Транспорт (0,5%), Здравство (0,4%) и Образовање (0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи да:

– месечна инфлација у септембру 2018. (у односу на август 2018) износи -0,3%;

– годишња инфлација у септембру 2018. (у односу на септембар 2017) износи 2,1%.

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2018. години

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,3

0,3%

1,9%

Фебруар

100,3

0,3%

1,5%

Март

100,1

0,1%

1,4%

Април

100,4

0,4%

1,1%

Мај

100,6

0,6%

2,1%

Јун

100,4

0,4%

2,3%

Јул

99,7

-0,3%

2,4%

Август

100,3

0,3%

2,6%

Септембар

99,7

-0,3%

2,1%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2017.

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

2,8

3,0

2018.

1,9

1,5

1,4

1,1

2,1

2,3

2,4

2,6

2,1

Месечна стопа3)

2017.

1,4

0,7

0,2

0,8

– 0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

2018.

0,3

0,3

0,1

0,4

0,6

0,4

-0,3

0,3

-0,3

 

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију.

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у процентима.

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 282/2018