Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u septembru 2018. godine, u odnosu na avgust 2018. godine, u proseku niže za 0,3%. Potrošačke cene u septembru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,1%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane za 1,9%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga, klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (- 5,6%), Komunikacije (- 0,3%), kao i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po – 0,2%) i u grupi Odeća i obuća (- 0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Restorani i hoteli (0,6%), Transport (0,5%), Zdravstvo (0,4%) i Obrazovanje (0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Pošto su potrošačke cene mera inflacije u Srbiji, možemo reći da:

– mesečna inflacija u septembru 2018. (u odnosu na avgust 2018) iznosi -0,3%;

– godišnja inflacija u septembru 2018. (u odnosu na septembar 2017) iznosi 2,1%.

 

Uporedni pregled kretanja potrošačkih cena i stope inflacije u 2018. godini

Mesec

Indeks potrošačkih cena

Mesečna stopa inflacije

Godišnja stopa inflacije

Januar

100,3

0,3%

1,9%

Februar

100,3

0,3%

1,5%

Mart

100,1

0,1%

1,4%

April

100,4

0,4%

1,1%

Maj

100,6

0,6%

2,1%

Jun

100,4

0,4%

2,3%

Jul

99,7

-0,3%

2,4%

Avgust

100,3

0,3%

2,6%

Septembar

99,7

-0,3%

2,1%

 

Inflacija merena indeksima potrošačkih cena

Republika Srbija1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Godišnja stopa2)

2017.

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

2,8

3,0

2018.

1,9

1,5

1,4

1,1

2,1

2,3

2,4

2,6

2,1

Mesečna stopa3)

2017.

1,4

0,7

0,2

0,8

– 0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

2018.

0,3

0,3

0,1

0,4

0,6

0,4

-0,3

0,3

-0,3

 

1) Indeksi su izračunati bez podataka za AP Kosovo i Metohiju.

2) Godišnja stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u procentima.

3) Mesečna stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u procentima.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. ne raspolaže podacima za KiM, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

Saopštenje RZS br. 282/2018