Републички завод за статистику саопштио је да су потрошачке цене у Србији, у септембру 2016. године, у односу на август 2016. године, у просеку ниже за 0,6%. Потрошачке цене у септембру 2016. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 0,6%, док су у поређењу са децембром 2015. године, повећане 1,1%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у септембру 2016. године, у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групама Рекреација и култура (-5,7%), Храна и безалкохолна пића (-0,9%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (-0,3%) и у групама Алкохолна пића и дуван и Одећа и обућа (за по -0,1%). Раст цена забележен је у групама Ресторани и хотели (0,6%), Здравство (0,4%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,3%) и у групама Транспорт и Комуникације (за по 0,2%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна дефлација у септембру 2016. (у односу на август 2016.) износи 0,6%;

– годишња инфлација у септембру 2016. (у односу на септембар 2015.) износи 0,6%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године, не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2016. години

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,6

0,6%

2,4%

Фебруар

99,9

-0,1%

1,5%

Март

99,9

-0,1%

0,6%

Април

100,4

0,4%

0,4%

Мај

100,1

0,1%

0,7%

Јун

100,1

0,1%

0,3%

Јул

99,9

-0,1%

1,2%

Август

100,9

0,9%

1,2%

Септембар

99,4

-0,6%

0,6%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

1,3

1,5

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

Месечна стопа3)

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

-0,1

-0,2

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


Саопштење РЗС бр. 274/2016