Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у септембру 2015. године, у односу на август 2015, у просеку остале на истом нивоу.

Потрошачке цене у септембру 2015. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 1,4%, док су у поређењу са децембром претходне године повећане 2,0%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у септембру 2015. године, у односу на претходни месец раст цена забележен је у групама Образовање (1,1%), Храна и безалкохолна пића (0,9%), Ресторани и хотели (0,7%), Здравство и Одећа и обућа (за по 0,4%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,3%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Алкохолна пића и дуван (за по 0,1%). Пад цена забележен је у групама Рекреација и култура (-5,2%), Транспорт (-1,0%) и Комуникације (-0,5%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација у септембру 2015. (у односу на август) износи 0,0%;

– годишња инфлација у септембру 2015. године (у односу на септембар 2014) износи 1,4%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2015.

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

99,8

-0,2%

0,1%

Фебруар

100,9

0,9%

0,8%

Март

100,7

0,7%

1,9%

Април

100,5

0,5%

1,8%

Мај

99,7

-0,3%

1,5%

Јун

100,5

0,5%

1,9%

Јул

99,1

-0,9%

1,0%

Август

100,9

0,9%

2,1%

Септембар

100,0

0,0%

1,4%

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 


 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII


Годишња стопа2)

2014

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

1,7

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

Месечна стопа3)

2014

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,4

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0