Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у септембру 2014. године, у односу на август исте године, у просеку више за 0,7%. Потрошачке цене у септембру 2014. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,1%, док су у односу на децембар 2013. године повећане за 2,3%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у септембру 2014. године, у односу на претходни месец, највећи раст цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (2,3%), Образовање (1,6%), Ресторани и хотели (0,7%), Транспорт и Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (за по 0,4%), Одећа и обућа (0,3%) и у групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Комуникације (за по 0,2%). Пад цена је забележен у групама Рекреација и култура (-5,8%) и Алкохолна пића и дуван (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

–  месечна инфлација у септембру 2014. (у односу на август) износи 0,7%;

– годишња инфлација у септембру 2014. (у односу на септембар 2013) износи 2,1%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2014.

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

101,4

1,4%

3,1%

Фебруар

100,1

0,1%

2,6%

Март

99,7

-0,3%

2,3%

Април

100,6

0,6%

2,1%

Мај

100,1

0,1%

2,1%

Јун

100,1

0,1%

1,3%

Јул

99,9

-0,1%

2,1%

Август

99.8

-0,2%

1,5%

Септембар

100,7

0,7%

2,1%

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

Година

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2013.

12,8

12,4

11,2

11,4

9,9

9,8

8,6

7,3

4,9

2,2

1,6

2,2

2014.

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

Месечна стопа3)

2013.

0,6

0,5

0,0

0,8

0,0

1,0

-0,9

0,4

0,0

0,2

-0,6

0,2

2014.

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.