Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u oktobru 2018. godine, u odnosu na septembar 2018. godine, u proseku više za 0,3%. Potrošačke cene u oktobru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,2%. Isti procenat povećanja cena zabeležen je i u odnosu na decembar 2017. godine (2,2%).

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupi Odeća i obuća (2,0%), Transport (0,9%) i Rekreacija i kultura (0,4%), kao i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po 0,3%). Rast cena zabeležen je i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,2%) i u grupama Zdravstvo i Komunikacije (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,2%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Obrazovanje (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Pošto su potrošačke cene mera inflacije u Srbiji, može se reći da:
– mesečna inflacija u oktobru 2018. (u odnosu na septembar 2018) iznosi 0,3%;
– godišnja inflacija u oktobru 2018. (u odnosu na oktobar 2017) iznosi 2,2%.

Uporedni pregled kretanja potrošačkih cena i stope inflacije u 2018. godini

Mesec Indeks potrošačkih cena Mesečna stopa inflacije Godišnja stopa inflacije
Januar 100,3 0,3% 1,9%
Februar 100,3 0,3% 1,5%
Mart 100,1 0,1% 1,4%
April 100,4 0,4% 1,1%
Maj 100,6 0,6% 2,1%
Jun 100,4 0,4% 2,3%
Jul 99,7 -0,3% 2,4%
Avgust 100,3 0,3% 2,6%
Septembar 99,7 -0,3% 2,1%
Oktobar 100,3 0,3% 2,2%

 

Inflacija merena indeksima potrošačkih cena

Republika Srbija1)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Godišnja stopa2)
2017. 2,4 3,2 3,6 4,0 3,5 3,6 3,2 2,5 3,2 2,8 2,8 3,0
2018. 1,9 1,5 1,4 1,1 2,1 2,3 2,4 2,6 2,1 2,2
Mesečna stopa3)
2017. 1,4 0,7 0,2 0,8 -0,5 0,2 -0,4 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0
2018. 0,3 0,3 0,1 0,4 0,6 0,4 -0,3 0,3 -0,3 0,3

 

1) Indeksi su izračunati bez podataka za AP Kosovo i Metohiju.
2) Godišnja stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u procentima.
3) Mesečna stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u procentima.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. ne raspolaže podacima za KiM, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS br. 305/2018