Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u oktobru 2018. godine, u odnosu na septembar 2018. godine, u proseku više za 0,3%. Potrošačke cene u oktobru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,2%. Isti procenat povećanja cena zabeležen je i u odnosu na decembar 2017. godine (2,2%).

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupi Odeća i obuća (2,0%), Transport (0,9%) i Rekreacija i kultura (0,4%), kao i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po 0,3%). Rast cena zabeležen je i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,2%) i u grupama Zdravstvo i Komunikacije (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,2%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Obrazovanje (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Pošto su potrošačke cene mera inflacije u Srbiji, može se reći da:
– mesečna inflacija u oktobru 2018. (u odnosu na septembar 2018) iznosi 0,3%;
– godišnja inflacija u oktobru 2018. (u odnosu na oktobar 2017) iznosi 2,2%.

Uporedni pregled kretanja potrošačkih cena i stope inflacije u 2018. godini

MesecIndeks potrošačkih cenaMesečna stopa inflacijeGodišnja stopa inflacije
Januar100,30,3%1,9%
Februar100,30,3%1,5%
Mart100,10,1%1,4%
April100,40,4%1,1%
Maj100,60,6%2,1%
Jun100,40,4%2,3%
Jul99,7-0,3%2,4%
Avgust100,30,3%2,6%
Septembar99,7-0,3%2,1%
Oktobar100,30,3%2,2%

 

Inflacija merena indeksima potrošačkih cena

Republika Srbija1)
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Godišnja stopa2)
2017.2,43,23,64,03,53,63,22,53,22,82,83,0
2018.1,91,51,41,12,12,32,42,62,12,2
Mesečna stopa3)
2017.1,40,70,20,8-0,50,2-0,40,20,10,20,00,0
2018.0,30,30,10,40,60,4-0,30,3-0,30,3

 

1) Indeksi su izračunati bez podataka za AP Kosovo i Metohiju.
2) Godišnja stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u procentima.
3) Mesečna stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u procentima.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. ne raspolaže podacima za KiM, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS br. 305/2018