800×600

< <

Републички завод за статистику је саопштио да су
потрошачке цене у Србији у октобру 2
017. године, у односу на септембар
2017. године, у просеку више за 0,2%. Потрошачке цене
у октобру 2017. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане
су за 2,8%, док су у поређењу са децембром 2016. године повећане за 3,0%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени
потрошње, у октобру 2017. године, у односу на претходни месец, раст цена
забележен је у групама Oдећа и обућа (2,5%), Стан, вода, електрична енергија,
гас и друга горива (0,8%) и Здравство (0,6%). Раст цена је забележен и у
групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,4%), Транспорт (0,2%) и
Рекреација и култура (0,1%). Пад цена забележен је у групама Комуникације
(-0,9%), Образовање (-0,2%) и у групама Храна и безалкохолна пића и Ресторани и
хотели (за по -0,1%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су
потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи да:

– месечна инфлација у октобру 2017. (у односу на септембар
2017) износи 0,2%;

– годишња инфлација у октобру 2017. (у односу на октобар
2016) износи 2,8%.

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе
инфлације у 2017. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

101,4

1,4%

2,4%

Фебруар

100,7

0,7%

3,2%

Март

100,2

0,2%

3,6%

Април

100,8

0,8%

4,0%

Мај

99,5

-0,5%

3,5%

Јун

100,2

0,2%

3,6%

Јул

99,6

-0,4%

3,2%

Август

100,2

0,2%

2,5%

Септембар

100,1

0,1%

3,2%

Октобар

100,2

0,2%

2,8%

 

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

1,6

2017

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

Месечна стопа3)

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

-0,1

2017

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

1) Индекси су израчунати без
података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације –
промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у
процентима;

3) Месечна стопа инфлације –
промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена:
Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да
они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 309/2017