Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у октобру 2015. године, у односу на септембар 2015. године, у просеку ниже за 0,2%. Потрошачке цене у октобру 2015. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 1,4%, док су у поређењу са децембром претходне године повећане 1,8%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у октобру 2015. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (-1,0%), Транспорт (-0,8%) и Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (-0,6%). Раст цена забележен је у групама Рекреација и култура (2,4%), Одећа и обућа (1,4%), Комуникације (1,1%), Образовање (0,8%), Здравство (0,5%), у групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Ресторани и хотели (за по 0,3%) и Алкохолна пића и дуван (0,2%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна дефлација у октобру 2015. (у односу на септембар) износи 0,2%;

– годишња инфлација у октобру 2015. (у односу на октобар 2014) износи 1,4%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 
Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2015.
Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2014

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

1,7

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

Месечна стопа3)

2014

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,4

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

 

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

99,8

-0,2%

0,1%

Фебруар

100,9

0,9%

0,8%

Март

100,7

0,7%

1,9%

Април

100,5

0,5%

1,8%

Мај

99,7

-0,3%

1,5%

Јун

100,5

0,5%

1,9%

Јул

99,1

-0,9%

1,0%

Август

100,9

0,9%

2,1%

Септембар

100,0

0,0%

1,4%

Октобар

99,8

-0,2%

1,4%