Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у октобру 2014, у односу на септембар исте године, у просеку ниже за 0,2%. Потрошачке цене у октобру 2014, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,8%, док су у односу на децембар 2013. повећане за 2,2%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у октобру 2014. године, у односу на претходни месец, највећи пад цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (-1,4%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Комуникације (свака за по -0,4%) и Алкохолна пића и дуван (-0,1%). Раст цена забележен је у групама Рекреација и култура (2,5%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (1,0%), Образовање (0,8%), Здравство (0,6%), Ресторани и хотели (0,5%), Одећа и обућа (0,4%) и Транспорт (0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

–  месечна инфлација (дефлација) у октобру 2014. (у односу на септембар износи -0,2%;

– годишња инфлација у октобру 2014. (у односу на октобар 2013) износи 1,8%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2014.

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

101,4

1,4%

3,1%

Фебруар

100,1

0,1%

2,6%

Март

99,7

-0,3%

2,3%

Април

100,6

0,6%

2,1%

Мај

100,1

0,1%

2,1%

Јун

100,1

0,1%

1,3%

Јул

99,9

-0,1%

2,1%

Август

99.8

-0,2%

1,5%

Септембар

100,7

0,7%

2,1%

Октобар

99,8

-0,2%

1,8%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

Година

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2013.

12,8

12,4

11,2

11,4

9,9

9,8

8,6

7,3

4,9

2,2

1,6

2,2

2014.

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

Месечна стопа3)

2013.

0,6

0,5

0,0

0,8

0,0

1,0

-0,9

0,4

0,0

0,2

-0,6

0,2

2014.

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

 

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Саопштење РЗС 309/2014