Republički zavod za statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u novembru 2018. godine, u odnosu na oktobar 2018. godine, u proseku niže za 0,3%. Potrošačke cene u novembru 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%. Isti procenat povećanja cena zabeležen je i u odnosu na decembar 2017. godine (1,9%).

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-1,0%), u grupama Transport i Komunikacije (za po -0,2%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (0,5%) i Zdravstvo (0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Pošto su potrošačke cene mera inflacije u Srbiji, može se reći da:

– mesečna inflacija u novembru 2018 (u odnosu na oktobar 2018) iznosi -0,3%;

– godišnja inflacija u novembru 2018 (u odnosu na novembar 2017) iznosi 1,9%.

 

Uporedni pregled kretanja potrošačkih cena i stope inflacije u 2018. godini

MesecIndeks potrošačkih cenaMesečna stopa inflacijeGodišnja stopa inflacije
Januar 100,30,3%1,9%
Februar100,30,3%1,5%
Mart100,10,1%1,4%
April100,40,4%1,1%
Maj100,60,6%2,1%
Jun100,40,4%2,3%
Jul99,7-0,3%2,4%
Avgust100,30,3%2,6%
Septembar99,7-0,3%2,1%
Oktobar100,30,3%2,2%
Novembar99.7-0,3%1,9%

 

Inflacija merena indeksima potrošačkih cena

Republika Srbija1) 
 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Godišnja stopa2)
2017.2,43,23,64,03,53,63,22,53,22,82,83,0
2018.1,91,51,41,12,12,32,42,62,12,21,9
Mesečna stopa3)
2017.1,40,70,20,8-0,50,2-0,40,20,10,20,00,0
2018.0,30,30,10,40,60,4-0,30,3-0,30,3-0,3

1) Indeksi su izračunati bez podataka za AP Kosovo i Metohiju.

2) Godišnja stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u procentima.

3) Mesečna stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u procentima.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. ne raspolaže podacima za KiM, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Saopštenje RZS br. 340/2018