800×600

<<

 

Republički zavod za
statistiku saopštio je da su potrošačke cene u Srbiji u novembru 2017. godine,
u odnosu na oktobar 2017. godine, u proseku ostale na istom nivou.

Potrošačke cene u novembru 2017. godine, u poređenju sa istim
mesecom prethodne godine, povećane su za 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom
2016. godine povećane za 3,0%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni
potrošnje, u novembru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je
zabeležen u grupama Odeća i obuća (1,5%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće
održavanje stana (0,5%), Transport (0,4%), Alkoholna pića i duvan (0,3%), kao i u
grupama Rekreacija i kultura, Komunikacije i Obrazovanje (za po 0,2%) i u
grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Restorani i
hoteli (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupi Hrana i bezalkoholna pića
(-0,7%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Pošto su potrošačke cene mera inflacije u Srbiji, možemo reći:

– mesečna inflacija u novembru
2017 (u odnosu na oktobar 2017) iznosi 0,0%;

– godišnja inflacija u novembru
2017 (u odnosu na novembar 2016) iznosi 2,8%.

 

Uporedni pregled kretanja
potrošačkih cena i stope inflacije u 2017. godini

 

Mesec

Indeks potrošačkih cena

Mesečna stopa inflacije

Godišnja stopa inflacije

Januar

101,4

1,4%

2,4%

Februar

100,7

0,7%

3,2%

Mart

100,2

0,2%

3,6%

April

100,8

0,8%

4,0%

Maj

99,5

-0,5%

3,5%

Jun

100,2

0,2%

3,6%

Jul

99,6

-0,4%

3,2%

Avgust

100,2

0,2%

2,5%

Septembar

100,1

0,1%

3,2%

Oktobar

100,2

0,2%

2,8%

Novembar

100,0

0,0%

2,8%

 

 

Inflacija merena
indeksima potrošačkih cena

Republika
Srbija1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Godišnja stopa2)

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

1,6

2017

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

2,8

Mesečna stopa3)

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

-0,1

2017

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

1) Indeksi su
izračunati bez podataka za AP Kosovo i Metohiju.

2) Godišnja stopa
inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne
godine, u procentima.

3) Mesečna stopa
inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u procentima.

 

Napomena:
Republički zavod za statistiku od 1999. ne raspolaže podacima za KiM, tako da
oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

Saopštenje RZS br. 343/2017