Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji u novembru 2016. godine, u odnosu na oktobar 2016. godine, u proseku niže za 0,1%. Potrošačke cene u novembru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 1,7%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (-0,7%), Restorani i hoteli (-0,3%) i u grupama Alkoholna pića i duvan, i Komunikacije (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama: Odeća i obuća (0,9%); Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, i Transport (za po 0,3%); Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Rekreacija i kultura (za po 0,2%); i u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Pošto su potrošačke cene mera inflacije u Srbiji, možemo reći:

– mesečna deflacija u novembru 2016 (u odnosu na oktobar 2016) iznosi 0,1%;

– godišnja inflacija u novembru 2016 (u odnosu na novembar 2015) iznosi 1,5%.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. ne raspolaže podacima za KiM, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

Uporedni pregled kretanja potrošačkih cena i stope inflacije u 2016. godini

 

Mesec

Indeks potrošačkih cena

Mesečna stopa inflacije

Godišnja stopa inflacije

Januar

100,6

0,6%

2,4%

Februar

99,9

-0,1%

1,5%

Mart

99,9

-0,1%

0,6%

April

100,4

0,4%

0,4%

Maj

100,1

0,1%

0,7%

Jun

100,1

0,1%

0,3%

Jul

99,9

-0,1%

1,2%

Avgust

100,9

0,9%

1,2%

Septembar

99,4

-0,6%

0,6%

Oktobar

100,7

0,7%

1,5%

Novembar

99,9

0,1%

1,5%

 

 

Inflacija merena indeksima potrošačkih cena

Republika Srbija1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Godišnja stopa2)

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

1,3

1,5

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

Mesečna stopa3)

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

-0,1

-0,2

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

1) Indeksi su izračunati bez podataka za AP Kosovo i Metohiju;

2) Godišnja stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u procentima;

3) Mesečna stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u procentima.

Saopštenje RZS br. 332/2016