Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији у новембру 2016. године, у односу на октобар 2016. године, у просеку ниже за 0,1%. Потрошачке цене у новембру 2016. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 1,5%, док су у поређењу са децембром 2015. године повећане 1,7%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у новембру 2016. године, у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групама: Храна и безалкохолна пића (-0,7%), Ресторани и хотели (-0,3%) и у групама Алкохолна пића и дуван, и Комуникације (за по -0,1%). Раст цена забележен је у групама: Одећа и обућа (0,9%); Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива, и Транспорт (за по 0,3%); Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Рекреација и култура (за по 0,2%); и у групама Здравство и Образовање (за по 0,1%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна дефлација у новембру 2016 (у односу на октобар 2016) износи 0,1%;

– годишња инфлација у новембру 2016 (у односу на новембар 2015) износи 1,5%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2016. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,6

0,6%

2,4%

Фебруар

99,9

-0,1%

1,5%

Март

99,9

-0,1%

0,6%

Април

100,4

0,4%

0,4%

Мај

100,1

0,1%

0,7%

Јун

100,1

0,1%

0,3%

Јул

99,9

-0,1%

1,2%

Август

100,9

0,9%

1,2%

Септембар

99,4

-0,6%

0,6%

Октобар

100,7

0,7%

1,5%

Новембар

99,9

0,1%

1,5%

 

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

1,3

1,5

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

Месечна стопа3)

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

-0,1

-0,2

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у процентима;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

Саопштење РЗС бр. 332/2016