Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у новембру 2015. године, у односу на октобар 2015. године, у просеку ниже за 0,1%. Потрошачке цене у новембру 2015, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 1,3%, док су у поређењу са децембром претходне године повећане 1,7%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у новембру 2015. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (-0,6%), Транспорт (-0,5%), у групама Рекреација и култура и Ресторани и хотели (за по -0,2%) и у групама Алкохолна пића и дуван и Одећа и обућа (за по -0,1%). Раст цена забележен је у групама Здравство (1,2%), Комуникације (0,6%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,5%) и у групи Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,2%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна дефлација у новембру 2015. (у односу на октобар) износи 0,1;

– годишња инфлација у новембру 2015. (у односу на новембар 2014) износи 1,3%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2015.

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

99,8

-0,2%

0,1%

Фебруар

100,9

0,9%

0,8%

Март

100,7

0,7%

1,9%

Април

100,5

0,5%

1,8%

Мај

99,7

-0,3%

1,5%

Јун

100,5

0,5%

1,9%

Јул

99,1

-0,9%

1,0%

Август

100,9

0,9%

2,1%

Септембар

100,0

0,0%

1,4%

Октобар

99,8

-0,2%

1,4%

Новембар

99,9

-0,1%

1,3%

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII


Годишња стопа2)

2014

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

1,7

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

1,3

Месечна стопа3)

2014

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,4

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

-0,1

 

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.