Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у новембру 2014. године, у односу на октобар исте године, у просеку остале на истом нивоу. Потрошачке цене у новембру 2014. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 2,4%, док су у односу на децембар 2013. године повећане за 2,2%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у новембру 2014. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (0,4%), Одећа и обућа и Здравство (за по 0,3%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Ресторани и хотели (за по 0,2%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Рекреација и култура (за по 0,1%). Пад цена забележен је у групама Алкохолна пића и дуван (-2,3%) и Транспорт (-0,4%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

–  месечна инфлација у новембру 2014. (у односу на октобар) износи 0,0%;

– годишња инфлација у новембру 2014. (у односу на новембар 2013) износи 2,4%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2014.

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

101,4

1,4%

3,1%

Фебруар

100,1

0,1%

2,6%

Март

99,7

-0,3%

2,3%

Април

100,6

0,6%

2,1%

Мај

100,1

0,1%

2,1%

Јун

100,1

0,1%

1,3%

Јул

99,9

-0,1%

2,1%

Август

99.8

-0,2%

1,5%

Септембар

100,7

0,7%

2,1%

Октобар

99,8

-0,2%

1,8%

Новембар

100,0

0,0%

2,4%

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

Година

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2013.

12,8

12,4

11,2

11,4

9,9

9,8

8,6

7,3

4,9

2,2

1,6

2,2

2014.

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

Месечна стопа3)

2013.

0,6

0,5

0,0

0,8

0,0

1,0

-0,9

0,4

0,0

0,2

-0,6

0,2

2014.

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Саопштење РЗС 343/2014