Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у марту 2018. године, у односу на фебруар 2018. године, у просеку више за 0,1%.

Потрошачке цене у марту 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 1,4%, док су у поређењу са децембром 2017. године повећане 0,8%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у марту 2018. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (0,5%), Здравство (0,4%), као и у групама Алкохолна пића и дуван, Намештај, покућство и текуће одржавање стана, Ресторани и хотели и Образовање (за по 0,2%). Раст цена забележен је и у групи Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,1%). Пад цена забележен је у групама Рекреација и култура (-1,5%), Транспорт (-0,2%) и Комуникације (-0,1%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација у марту 2018. (у односу на фебруар 2018.) износи 0,1%;

– годишња инфлација у марту 2018. (у односу на март 2017.) износи 1,4%.

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2018. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,3

0,3%

1,9%

Фебруар

100,3

0,3%

1,5%

Март

100,1

0,1%

1,4%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2017

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

2,8

3,0

2018

1,9

1,5

1,4

Месечна стопа3)

2017

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

2018

0,3

0,3

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 96/2018