Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији у марту 2017. године, у односу на фебруар 2017. године, у просеку више за 0,2%. Потрошачке цене у марту 2017. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 3,6%, док су у поређењу са децембром 2016. године повећане 2,4%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у марту 2017. године је у односу на претходни месец забележен раст цена у групама Комуникације (4,4%), Здравство и Образовање (за по 0,4%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,3%), као и у групама Храна и безалкохолна пића, Транспорт, Алкохолна пића и дуван и Ресторани и хотели (за по 0,1%).

Пад цена забележен је у групама Рекреација и култура (-1,0%), Oдећа и обућа (-0,6%) и у групи Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (-0,2%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи да:

– месечна инфлација у марту 2017. (у односу на фебруар 2017) износи 0,2%;

– годишња инфлација у марту 2017. (у односу на март 2016) износи 3,6%.

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2017. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

101,4

1,4%

2,4%

Фебруар

100,7

0,7%

3,2%

Март

100,2

0,2%

3,6%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

1,6

2017

2,4

3,2

3,6

Месечна стопа3)

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

-0,1

2017

1,4

0,7

0,2

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у процентима;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 94/2017