Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у марту 2016. године, у односу на фебруар 2016. године, у просеку ниже за 0,1%. Потрошачке цене у марту 2016. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 0,6%, док су у поређењу са децембром 2015. године повећане 0,4%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у марту 2016, у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групама Рекреација и култура (-1,3%), Храна и безалкохолна пића (-0,5%), Одећа и обућа (-0,2%) и Алкохолна пића и дуван (-0,1%). Раст цена je забележен у групама Здравство (0,8%), Транспорт (0,6%), Комуникације (0,4%) и у групама Намештај, покућство и текуће одржавање стана, Ресторани и хотели и Образовање (за по 0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна дефлација у марту 2016. (у односу на фебруар 2016.) износи 0,1%;

– годишња инфлација у марту 2016. (у односу на март 2015.) износи 0,6%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2016. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,6

0,6%

2,4%

Фебруар

99,9

-0,1%

1,5%

Март

99,9

-0,1%

0,6%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

1,3

1,5

2016

2,4

1,5

0,6

Месечна стопа3)

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

-0,1

-0,2

2016

0,6

-0,1

-0,1

 

 

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Саопштење РЗС бр. 91/2016