Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у марту 2015. године, у односу на фебруар 2015. године, у просеку повећане за 0,7%. Потрошачке цене у марту 2015. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,9%, а у односу на децембар 2014. године за 1,4%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у марту 2015. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Комуникације (2,0%), Храна и безалкохолна пића (1,4%), Транспорт (1,3%), Ресторани и хотели (0,6%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,5%), у групама Алкохолна пића и дуван и Образовање (за по 0,2%) и у групи Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,1%). Пад цена је забележен у групи Рекреација и култура (-1,4%) и у групама Одећа и обућа и Здравство (за по -0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација у марту 2015. (у односу на фебруар) износи 0,7%;

– годишња инфлација у марту 2015. (у односу на март 2014) износи 1,9%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

 Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2015.

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

99,8

-0,2

0,1%

Фебруар

100,9

0,9

0,8%

Март

100,7

0,7

1,9%

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

Година

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2014.

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

1,7

2015.

0,1

0,8

1,9

Месечна стопа3)

2014.

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,4

2015.

-0,2

0,9

0,7

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Саопштење РЗС 93/2015