Републички завод за статистику саопштио је да су потрошачке цене у Србији у мају 2018. године, у односу на април 2018. године, у просеку више за 0,6%.

Потрошачке цене у мају 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 2,1%, док су у поређењу са децембром 2017. године повећане 1,8%.

Посматрано по главним групама производа и услуга, класификованих према намени потрошње, у мају 2018. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Транспорт (1,4%), Храна и безалкохолна пића (1,2%), Здравство и Ресторани и хотели (за по 0,5%), Одећа и обућа (0,3%) и Рекреација и култура (0,2%). Пад цена забележен је у групи Комуникације (-0,5%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, може се рећи да:

– месечна инфлација у мају 2018. године (у односу на април 2018) износи 0,6%;

– годишња инфлација у мају 2018. године (у односу на мај 2017) износи 2,1%.

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2018. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,3

0,3%

1,9%

Фебруар

100,3

0,3%

1,5%

Март

100,1

0,1%

1,4%

Април

100,4

0,4%

1,1%

Мај

100,6

0,6%

2,1%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2017.

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

2,8

3,0

2018.

1,9

1,5

1,4

1,1

2,1

Месечна стопа3)

2017.

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

2018.

0,3

0,3

0,1

0,4

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију.

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у процентима.

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 159/2018