Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији у мају 2017. године, у односу на април 2017. године, у просеку ниже за 0,5%.

Потрошачке цене у мају 2017. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 3,5%, док су у поређењу са децембром 2016. године повећане за 2,7%.
Посматрано по главним групама производа и услуга, класификованих према намени потрошње, највећи пад цена у мају 2017. године, у односу на претходни месец, забележен је у групи Храна и безалкохолна пића (-1,4%). Пад цена је забележен и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Транспорт (за по -0,2%), као и у групи Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,1%).

Раст цена забележен је у групи Ресторани и хотели (0,4%), у групама Здравство и Образовање (за по 0,3%), затим у групама Рекреација и култура и Oдећа и обућа (за по 0,2%) и у групи Комуникације (0,1%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи да:

– месечна инфлација у мају 2017. (у односу на април 2017) износи -0,5%;

– годишња инфлација у мају 2017. (у односу на мај 2016) износи 3,5%.

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2017. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

101,4

1,4%

2,4%

Фебруар

100,7

0,7%

3,2%

Март

100,2

0,2%

3,6%

Април

100,8

0,8%

4,0%

Мај

99,5

-0,5%

3,5%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

1,6

2017

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

Месечна стопа3)

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

-0,1

2017

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију.

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у процентима.

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 160/2017