Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке
цене у Србији, у мају 2016. године, у односу на април 2016. године, у просеку
су више за 0,1%. Потрошачке цене у мају 2016. године, у поређењу са истим
месецом претходне године, повећане су 0,7%, док су у поређењу са децембром
2015. године повећане 0,8%.

Посматрано по главним групама производа и услуга
класификованих према намени потрошње, у мају 2016. године, у односу на
претходни месец, раст цена је забележен у групи Транспорт (0,4%), у групама
Храна и безалкохолна пића, Здравство и Одећа и обућа (за по 0,2%) и у групи
Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,1%). Пад цена је забележен у
групама Комуникације и Образовање (за по -0,3%), Рекреација и култура (-0,2%) и
у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива, Алкохолна пића и
дуван и Ресторани и хотели (за по -0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо
рећи:

– месечна инфлација у мају 
2016. (у односу на април 2016.) износи 0,1%;

– годишња инфлација у мају 2016. (у односу на мај 2015.)
износи 0,7%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не
располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за
Републику Србију (укупно).

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације
у 2016. години

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,6

0,6%

2,4%

Фебруар

99,9

-0,1%

1,5%

Март

99,9

-0,1%

0,6%

Април

100,4

0,4%

0,4%

Мај

100,1

0,1%

0,7%

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

1,3

1,5

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

Месечна стопа3)

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

-0,1

-0,2

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

1) Индекси су израчунати без података
за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена
цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена
цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


Саопштење РЗС бр. 153/2016