Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke
cene u Srbiji, u maju 2016. godine, u odnosu na april 2016. godine, u proseku
su više za 0,1%. Potrošačke cene u maju 2016. godine, u poređenju sa istim
mesecom prethodne godine, povećane su 0,7%, dok su u poređenju sa decembrom
2015. godine povećane 0,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga
klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2016. godine, u odnosu na
prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupi Transport (0,4%), u grupama
Hrana i bezalkoholna pića, Zdravstvo i Odeća i obuća (za po 0,2%) i u grupi
Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,1%). Pad cena je zabeležen u
grupama Komunikacije i Obrazovanje (za po -0,3%), Rekreacija i kultura (-0,2%) i
u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Alkoholna pića i
duvan i Restorani i hoteli (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Pošto su potrošačke cene mera inflacije u Srbiji, možemo
reći:

– mesečna inflacija u maju 
2016. (u odnosu na april 2016.) iznosi 0,1%;

– godišnja inflacija u maju 2016. (u odnosu na maj 2015.)
iznosi 0,7%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. ne
raspolaže podacima za KiM, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za
Republiku Srbiju (ukupno).

Uporedni pregled kretanja potrošačkih cena i stope inflacije
u 2016. godini

Mesec

Indeks potrošačkih cena

Mesečna stopa inflacije

Godišnja stopa inflacije

Januar

100,6

0,6%

2,4%

Februar

99,9

-0,1%

1,5%

Mart

99,9

-0,1%

0,6%

April

100,4

0,4%

0,4%

Maj

100,1

0,1%

0,7%

Inflacija merena indeksima potrošačkih cena

Republika Srbija1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Godišnja stopa2)

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

1,3

1,5

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

Mesečna stopa3)

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

-0,1

-0,2

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

1) Indeksi su izračunati bez podataka
za AP Kosovo i Metohiju;

2) Godišnja stopa inflacije – promena
cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u %;

3) Mesečna stopa inflacije – promena
cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u %.


Saopštenje RZS br. 153/2016