Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у јуну 2017. године, у односу на мај 2017. године, у просеку повећане за 0,2%. Потрошачке цене у јуну 2017. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 3,6%, док су у поређењу са децембром 2016. године, повећане 2,9%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јуну 2017. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Рекреација и култура (3,6%), Комуникације (0,6%), Храна и безалкохолна пића (0,5%) и у групама Здравство и Образовање (за по 0,1%). Пад цена забележен је у групама Транспорт (-0,9%), Oдећа и обућа (-0,4%), Ресторани и хотели (-0,3%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,2%), као и у групи Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (-0,1%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација у јуну 2017. (у односу на мај 2017.) износи 0,2%;

– годишња инфлација у јуну 2017. (у односу на јун 2016.) износи 3,6%.

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2017. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

101,4

1,4%

2,4%

Фебруар

100,7

0,7%

3,2%

Март

100,2

0,2%

3,6%

Април

100,8

0,8%

4,0%

Мај

99,5

-0,5%

3,5%

Јун

100,2

0,2%

3,6%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

1,6

2017

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

Месечна стопа3)

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

-0,1

2017

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 192/2017