Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у јуну 2015. године, у односу на мај 2015. године, у просеку повећане за 0,5%. Потрошачке цене у јуну 2015. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,9%, а у односу на децембар 2014. године за 2,1%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јуну 2015. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Рекреација и култура (4,1%), Транспорт (0,9%), Храна и безалкохолна пића и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по 0,5%), Ресторани и хотели и Здравство (за по 0,2%) и Одећа и обућа (0,1%). Пад цена забележен је у групи Алкохолна пића и дуван (-0,4%), као и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива, Комуникације и Образовање (за по -0,3%).

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација у јуну 2015. (у односу на мај) износи 0,5%;

– годишња инфлација у јуну 2015. (у односу на јун 2014.) износи 1,9%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).


Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2015.

 

1)

Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Саопштење РЗС180/2015

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

99,8

-0,2%

0,1%

Фебруар

100,9

0,9%

0,8%

Март

100,7

0,7%

1,9%

Април

100,5

0,5%

1,8%

Мај

99,7

-0,3%

1,5%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

 

Република Србија1)

 

Година

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2014.

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

1,7

2015.

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

Месечна стопа3)

2014.

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,4

2015.

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

99,8

-0,2%

0,1%

Фебруар

100,9

0,9%

0,8%

Март

100,7

0,7%

1,9%

Април

100,5

0,5%

1,8%

Мај

99,7

-0,3%

1,5%

Јун

100,5

0,5%

1,9%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

 

Република Србија1)

 

Година

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2014.

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

1,7

2015.

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

Месечна стопа3)

2014.

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,4

2015.

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5