Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији у јулу 2018. године, у односу на јун 2018. године, у просеку ниже за 0,3%.

Потрошачке цене у јулу 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 2,4%, док су у поређењу са децембром 2017. године повећане 1,9%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јулу 2018. године, у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (-1,9%), Одећа и обућа (-1,3%), Комуникације (-0,7%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,3%) и у групи Ресторани и хотели (-0,1%).

Раст цена је забележен у групама Алкохолна пића и дуван (2,6%), Рекреација и култура (2,3%), Транспорт (0,4%) и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Здравство (за по 0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација у јулу 2018 (у односу на јун 2018) износи -0,3%;

– годишња инфлација у јулу 2018 (у односу на јул 2017) износи 2,4%.

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2018. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,3

0,3%

1,9%

Фебруар

100,3

0,3%

1,5%

Март

100,1

0,1%

1,4%

Април

100,4

0,4%

1,1%

Мај

100,6

0,6%

2,1%

Јун

100,4

0,4%

2,3%

Јул

99,7

-0,3%

2,4%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2017.

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

2,8

3,0

2018.

1,9

1,5

1,4

1,1

2,1

2,3

2,4

Месечна стопа3)

2017.

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

2018.

0,3

0,3

0,1

0,4

0,6

0,4

-0,3

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију.

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у процентима.

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 223/2018