800×600

Републички завод за статистику је саопштио да су
потрошачке цене у Србији у ју
лу 2017. године, у односу на јун 2017. године, у просеку снижене
за
0,4%.

Потрошачке цене у јулу 2017. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 3,2%, док су у поређењу са децембром 2016. године повећане за 2,5%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јулу 2017. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (-2,0%), Oдећа и обућа (-1,1%), Транспорт (-0,9%), у групама Ресторани и хотели и Образовање (за по -0,2%). Пад цена је забележен и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Комуникације (за по -0,1%). Раст цена забележен је у групама Рекреација и култура (3,5%) и Алкохолна пића и дуван (2,8%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су
потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација у јулу 2017. (у односу на јун 2017) износи 0,4%;

– годишња инфлација у јулу 2017. (у односу на јул 2016) износи 3,2%.

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе
инфлације у 2017. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

101,4

1,4%

2,4%

Фебруар

100,7

0,7%

3,2%

Март

100,2

0,2%

3,6%

Април

100,8

0,8%

4,0%

Мај

99,5

-0,5%

3,5%

Јун

100,2

0,2%

3,6%

Јул

99,6

-0,4%

3,2%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република
Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња
стопа2)

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

1,6

2017

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

Месечна
стопа3)

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

-0,1

2017

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

-0,4

1)
Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију.

2)
Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец
претходне године, у процентима.

3)
Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни
месец, у процентима.

 

Напомена:
Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да
они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 222/2017

< <