Republički zavod za statistiku je saopštio da su potrošačke cene u Srbiji, u julu 2016. godine, u odnosu na jun 2016. godine, u proseku niže za 0,1%. Potrošačke cene u julu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,8%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-1,8%), Komunikacije i Odeća i obuća (za po -0,5%), Restorani i hoteli (-0,2%) i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,1%). Rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (4,3%), Alkoholna pića i duvan (3,1%), Zdravstvo (0,4%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,3%), Transport (0,2%) i Obrazovanje (0,1%).
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
Pošto su potrošačke cene mera inflacije u Srbiji, možemo reći:
– mesečna deflacija u julu  2016. (u odnosu na jun 2016.) iznosi 0,1 (odnosno inflacija je -0,1%);
– godišnja inflacija u julu 2016. (u odnosu na jul 2015.) iznosi 1,2%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. ne raspolaže podacima za KiM, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Uporedni pregled kretanja potrošačkih cena i stope inflacije u 2016. godini

Mesec

Indeks potrošačkih cena

Mesečna stopa inflacije

Godišnja stopa inflacije

Januar

100,6

0,6%

2,4%

Februar

99,9

-0,1%

1,5%

Mart

99,9

-0,1%

0,6%

April

100,4

0,4%

0,4%

Maj

100,1

0,1%

0,7%

Jun

100,1

0,1%

0,3%

Jul

99,9

-0,1%

1,2%

Inflacija merena indeksima potrošačkih cena

Republika Srbija1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Godišnja stopa2)

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

1,3

1,5

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

Mesečna stopa3)

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

-0,1

-0,2

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

1) Indeksi su izračunati bez podataka za AP Kosovo i Metohiju;

2) Godišnja stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u %;

3) Mesečna stopa inflacije – promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u %.

Saopštenje RZS br. 214/2016