Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у јулу 2015. године, у односу на јун 2015. године, у просеку ниже за 0,9%. Потрошачке цене у јулу 2015. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,0%, а у односу на децембар 2014.  године за 1,1%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јулу 2015. године, у односу на претходни месец, пад цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (-3,7%), Одећа и обућа (-1,1%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (-0,4%), Здравство (-0,3%) и Ресторани и хотели (-0,2%). Раст цена забележен је у групама Рекреација и култура (4,3%), Алкохолна пића и дуван (2,2%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,4%) и у групама Транспорт и Комуникације (за по 0,2%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
 Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи: 
– месечна инфлација (дефлација) у јулу 2015. (у односу на јун) износи -0,9%; 
– годишња инфлација у јулу 2015. (у односу на јул 2014.) износи 1,0%.
Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2015.

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

99,8

-0,2%

0,1%

Фебруар

100,9

0,9%

0,8%

Март

100,7

0,7%

1,9%

Април

100,5

0,5%

1,8%

Мај

99,7

-0,3%

1,5%

Јун

Јул

100,5

99,1

0,5%

-0,9%

1,9%

1,0%

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

Година

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2014.

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

1,7

2015.

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

Месечна стопа3)

2014.

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,4

2015.

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Саопштење РЗС 215/2015