800×600

< <

 

Републички завод за
статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији у јануару 2018. године, у
односу на децембар 2017. године, у просеку повећане за 0,3%.

Потрошачке цене у јануару 2018. године, у поређењу са истим месецом
претходне године, повећане су за 1,9%. У 2017. години потрошачке цене су у
просеку повећане за 3,0% у односу на 2016. годину.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени
потрошње, у јануару 2018. године, у односу на претходни месец, раст цена је
забележен у групама Рекреација и култура (1,8%), Храна и безалкохолна пића
(1,0%), Транспорт (0,3%) и у групама Образовање и Здравство (за по 0,1%). Пад
цена забележен је у групама Одећа и обућа (-2,0%), Намештај, покућство и текуће
одржавање стана и Комуникације (за по -0,4%) и у групи Ресторани и хотели
(-0,2%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, може се рећи да:

– месечна инфлација у јануару
2018 (у односу на децембар 2017) износи 0,3%;

– годишња инфлација у јануару
2018 (у односу на јануар 2017) износи 1,9%.

 

Упоредни преглед кретања
потрошачких цена и стопе инфлације у 2018. години

 


Месец


Индекс потрошачких цена


Месечна стопа инфлације


Годишња стопа инфлације


Јануар

100,3

0,3%

1,9%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

 

Република Србија1)

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

Годишња
стопа2)

 

2017.

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

2,8

3,0

 

2018.

1,9

 

Месечна
стопа3)

 

2017.

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

 

2018.

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Индекси су
израчунати без података за АП Косово и Метохију.

2) Годишња стопа
инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне
године, у процентима.

3) Месечна стопа
инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена:
Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за АПКиМ, тако да
они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 44/2018