Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији у јануару 2017. године у односу на децембар 2016. године, у просеку више за 1,4%. Потрошачке цене у јануару 2017. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 2,4%. У 2016. години потрошачке цене су у просеку повећане 1,2% у односу на 2015. годину.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јануару 2017. године је, у односу на претходни месец, забележен раст цена у групама: Храна и безалкохолна пића (3,1%), Алкохолна пића и дуван (2,9%), Транспорт (1,6%), Комуникације (0,5%), Рекреација и култура (0,4%), Здравство (0,3%) и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива, Ресторани и хотели и Образовање (за по 0,2%). Пад цена забележен је у групи Oдећа и обућа (-1,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи да:

– месечна инфлација у јануару 2017 (у односу на децембар 2016) износи 1,4%;

– годишња инфлација у јануару 2017 (у односу на јануар 2016) износи 2,4%.

 

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2017. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

101,4

1,4%

2,4%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

0,7

0,3

1,2

1,2

0,6

1,5

1,5

1,6

2017

2,4

Месечна стопа3)

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

0,1

0,1

-0,1

0,9

-0,6

0,7

-0,1

-0,1

2017

1,4

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију.

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у процентима.

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 36/2017