Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у јануару 2016. године, у односу на децембар 2015. године, у просеку повећане за 0,6%. Потрошачке цене у јануару 2016. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 2,4%. Просечан годишњи раст потрошачких цена у 2015. години износи 1,9%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јануару 2016. године, у односу на претходни месец, раст цена je забележен у групама Храна и безалкохолна пића (2,3%), Комуникације (0,3%), Алкохолна пића и дуван и Образовање (за по 0,2%) и у групи Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,1%). Пад цена је забележен у групама Транспорт (-0,9%), Одећа и обућа (-0,8%), Рекреација и култура (-0,5%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,4%) и у групи Ресторани и хотели (-0,2%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација у јануару 2016. (у односу на децембар 2015.) износи 0,6%;

– годишња инфлација у јануару 2016. (у односу на јануар 2015.) износи 2,4%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2016. години

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,6

0,6%

2,4%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

1,3

1,5

2016

2,4

Месечна стопа3)

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

-0,1

-0,2

2016

0,6

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Саопштење РЗС бр. 35/2016