Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у јануару 2015. године, у односу на децембар 2014. године, у просеку ниже за 0,2%. Потрошачке цене у јануару 2015. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 0,1%. Просечан годишњи раст потрошачких цена у 2014. години износио је 2,9%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јануару 2015. године, у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групама Рекреација и култура (-2,1%), Транспорт (-2,0%), Здравство (-1,6%), Одећа и обућа (-0,7%) и Комуникације (-0,3%). Раст цена забележен је у групама Храна и безалкохолна пића (0,6%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,5%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,4%) и у групама Алкохолна пића и дуван, Ресторани и хотели и Образовање (за по 0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација (дефлација) у јануару 2015. (у односу на децембар) износи -0,2%;

– годишња инфлација у јануару 2015. (у односу на јануар 2014) износи 0,1%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2015.

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

99,8

-0,2

0,1%

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

Година

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2014.

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

1,7

2015.

0,1

Месечна стопа3)

2014.

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,4

2015.

-0,2

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Саопштење РЗС 38/2015