800×600

< <

Републички завод за
статистику саопштио је да су потрошачке цене у Србији у фебруару 2018. године,
у односу јануар 2018. године, у просеку више за 0,3%.

Потрошачке цене у фебруару 2018. године, у поређењу са истим
месецом претходне године, повећане су за 1,5%, док су у поређењу са децембром
2017. године повећане за 0,7%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени
потрошње, у фебруару 2018. године, у односу на претходни месец, раст цена
забележен је у групама Алкохолна пића и дуван (2,7%), Храна и безалкохолна пића
(0,7%) и Транспорт (0,4%). Раст цена је забележен и у групи Намештај, покућство
и текуће одржавање стана (0,3%), као и у групама Образовање и Ресторани и хотели
(за по 0,1%). Пад цена забележен је у групама Одећа и обућа (-1,7%), Рекреација
и култура (-0,9%) и Комуникације (-0,2%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, може се рећи да:

– месечна инфлација у фебруару
2018 (у односу на јануар 2018) износи 0,3%;

– годишња инфлација у фебруару
2018 (у односу на фебруар 2017) износи 1,5%.

Упоредни преглед кретања
потрошачких цена и стопе инфлације у 2018. години

 


Месец


Индекс потрошачких цена


Месечна стопа инфлације


Годишња стопа инфлације


Јануар

100,3

0,3%

1,9%


Фебруар

100,3

0,3

1,5%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња
стопа2)

2017.

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

2,8

3,0

2018.

1,9

1,5

Месечна
стопа3)

2017.

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

2018.

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Индекси су
израчунати без података за АП Косово и Метохију.

2) Годишња стопа
инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне
године, у процентима.

3) Месечна стопа
инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена:
Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да
они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 64/2018