Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у фебруару 2016. године, у односу на јануар 2016, у просеку ниже за 0,1%. Потрошачке цене у фебруару 2016. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 1,5%, док су у поређењу са децембром 2015. године повећане 0,5%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у фебруару 2016. године, у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групама Одећа и обућа (-2,4%), Транспорт (-1,2%) и Рекреација и култура (-0,5%). Раст цена je забележен у групи Храна и безалкохолна пића (0,7%), у групама Здравство и Ресторани и хотели (за по 0,2%), као и у групама Алкохолна пића и дуван, Комуникације и Образовање (за по 0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна дефлација у фебруару 2016. (у односу на јануар 2016) износи 0,1%;

– годишња инфлација у фебруару 2016. (у односу на фебруар 2015) износи 1,5%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2016. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,6

0,6%

2,4%

Фебруар

99,9

-0,1%

1,5%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

1,3

1,5

2016

2,4

1,5

Месечна стопа3)

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

-0,1

-0,2

2016

0,6

-0,1

 

 

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Саопштење РЗС бр. 60/2016