Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у фебруару 2015. године, у односу на јануар 2015. године, у просеку повећане за 0,9%. Потрошачке цене у фебруару 2015. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 0,8%, а у односу на децембар 2014. године за 0,6%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у фебруару 2015. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Храна и безалкохолна пића (2,2%), Транспорт (0,9%), у групама Алкохолна пића и дуван и Ресторани и хотели (за по 0,5%), Образовање (0,3%) и Рекреација и култура (0,2%). Пад цена забележен је у групама Одећа и обућа (-0,8%) и у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива, Намештај, покућство и текуће одржавање стана и Здравство (за по -0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација у фебруару 2015. (у односу на јануар) износи 0,9%;

– годишња инфлација у фебруару 2015. (у односу на фебруар 2014) износи 0,8%.

 
Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

 Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2015.

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

99,8

-0,2

0,1%

Фебруар

100,9

0,9

0,8%

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

Година

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2014.

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

1,7

2015.

0,1

0,8

Месечна стопа3)

2014.

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,4

2015.

-0,2

0,9

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Саопштење РЗС 65/2015