Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у децембру 2014. године, у односу на новембар исте године, у просеку су ниже за 0,4%. Потрошачке цене у децембру 2014. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,7%, док просечан годишњи раст износи 2,9%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у децембру 2014, у односу на претходни месец, пад цена је забележен у групама Алкохолна пића и дуван (-2,7%), Транспорт (-2,1%), Храна и безалкохолна пића (-0,4%) и Ресторани и хотели (-0,3%). Раст цена забележен је у групама Комуникације (2,5%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по 0,3%), Рекреација и култура (0,2%) и Здравство (0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација (дефлација) у децембру 2014. (у односу на новембар) износи -0,4%;

– годишња инфлација у децембру 2014. (у односу на децембар 2013) износи 1,7%.

 
Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2014.

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

101,4

1,4%

3,1%

Фебруар

100,1

0,1%

2,6%

Март

99,7

-0,3%

2,3%

Април

100,6

0,6%

2,1%

Мај

100,1

0,1%

2,1%

Јун

100,1

0,1%

1,3%

Јул

99,9

-0,1%

2,1%

Август

99.8

-0,2%

1,5%

Септембар

100,7

0,7%

2,1%

Октобар

99,8

-0,2%

1,8%

Новембар

100,0

0,0%

2,4%

Децембар

99,6

-0,4%

1,7%

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

Година

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2013.

12,8

12,4

11,2

11,4

9,9

9,8

8,6

7,3

4,9

2,2

1,6

2,2

2014.

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

1,7

Месечна стопа3)

2013.

0,6

0,5

0,0

0,8

0,0

1,0

-0,9

0,4

0,0

0,2

-0,6

0,2

2014.

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,4

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације  – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 Саопштење РЗС 6/2015