Републички завод за статистику саопштио је да су потрошачке цене у Србији у августу 2018. године, у односу на јул 2018. године, у просеку више за 0,3%. Потрошачке цене у августу 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 2,6%, док су у поређењу са децембром 2017. године повећане 2,2%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у августу 2018. године, у односу на претходни месец, раст цена забележен је у групама Рекреација и култура (3,3%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (0,6%), Транспорт (0,4%), Комуникације (0,3%), Храна и безалкохолна пића (0,2%) и у групама Здравство и Ресторани и хотели (за по 0,1%). Пад цена је забележен у групи Одећа и обућа (-1,5%) и у групама Алкохолна пића и дуван и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по -0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, може се рећи да:

– месечна инфлација у августу 2018. (у односу на јул 2018) износи 0,3%;

– годишња инфлација у августу 2018. (у односу на август 2017) износи 2,6%.

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2018. години

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,3

0,3%

1,9%

Фебруар

100,3

0,3%

1,5%

Март

100,1

0,1%

1,4%

Април

100,4

0,4%

1,1%

Мај

100,6

0,6%

2,1%

Јун

100,4

0,4%

2,3%

Јул

99,7

-0,3%

2,4%

Август

100,3

0,3%

2,6%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2017.

2,4

3,2

3,6

4,0

3,5

3,6

3,2

2,5

3,2

2,8

2,8

3,0

2018.

1,9

1,5

1,4

1,1

2,1

2,3

2,4

2,6

Месечна стопа3)

2017.

1,4

0,7

0,2

0,8

-0,5

0,2

-0,4

0,2

0,1

0,2

0,0

0,0

2018.

0,3

0,3

0,1

0,4

0,6

0,4

-0,3

0,3

 

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију.

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у процентима.

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у процентима.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за АПКиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Саопштење РЗС бр. 255/2018