Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у августу 2015. године, у односу на јул 2015. године, у просеку више за 0,9%.

Потрошачке цене у августу 2015. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 2,1%. Исти проценат повећања цена забележен је и у односу на децембар 2014. године (2,1%).

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у августу 2015. године, у односу на претходни месец раст цена забележен је у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (4,5%), Рекреација и култура (1,1%), Храна и безалкохолна пића (1,0%) и у групама Ресторани и хотели и Здравство (за по 0,3%). Пад цена забележен је у групама Транспорт (-0,8%), Одећа и обућа (-0,4%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (-0,2%) и у групи Алкохолна пића и дуван (-0,1%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна инфлација у августу 2015. (у односу на јул) износи 0,9%;

– годишња инфлација у августу 2015. (у односу на август 2014.) износи 2,1%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2015.

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

99,8

-0,2%

0,1%

Фебруар

100,9

0,9%

0,8%

Март

100,7

0,7%

1,9%

Април

100,5

0,5%

1,8%

Мај

99,7

-0,3%

1,5%

Јун

100,5

0,5%

1,9%

Јул

99,1

-0,9%

1,0%

Август

100,9

0,9%

2,1%

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII


Годишња стопа2)

2014

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

1,7

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

Месечна стопа3)

2014

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,4

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Саопштење РЗС 246/2015