Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у априлу 2016. године, у односу на март 2016. године, у просеку више за 0,4%. Потрошачке цене у априлу 2016. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су 0,4%, док су у поређењу са децембром 2015. године повећане 0,8%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у априлу 2016. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Одећа и обућа (2,1%), Транспорт (1,3%), Рекреација и култура (1,0%), Храна и безалкохолна пића (0,4%), Комуникације (0,2%), као и у групама Алкохолна пића и дуван и Намештај, покућство и текуће одржавање стана (за по 0,1%).

Пад цена је забележен у групама Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (-0,5%) и Образовање (-0,2%).

Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.

Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:

– месечна дефлација у априлу 2016. (у односу на март 2016) износи 0,4%;

– годишња инфлација у априлу 2016. (у односу на април 2015) износи 0,4%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 

Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2016. години

 

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

100,6

0,6%

2,4%

Фебруар

99,9

-0,1%

1,5%

Март

99,9

-0,1%

0,6%

Април

100,4

0,4%

0,4%

 

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2015

0,1

0,8

1,9

1,8

1,5

1,9

1,0

2,1

1,4

1,4

1,3

1,5

2016

2,4

1,5

0,6

0,4

Месечна стопа3)

2015

-0,2

0,9

0,7

0,5

-0,3

0,5

-0,9

0,9

0,0

-0,2

-0,1

-0,2

2016

0,6

-0,1

-0,1

0,4

 

1) Индекси су израчунати без података за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације – промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Саопштење РЗС бр. 118/2016