Републички завод за статистику је саопштио да су потрошачке цене у Србији, у априлу 2015. године, у односу на март 2015. године, у просеку повећане за 0,5%. Потрошачке цене у априлу 2015. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 1,8%, а у односу на децембар 2014. године за 1,9%.
Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у априлу 2015. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама Алкохолна пића и дуван (2,5%), Рекреација и култура (1,1%), Храна и безалкохолна пића (0,7%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана (0,5%), Комуникације (0,4%) и у групама Здравство и Одећа и обућа (за по 0,1%).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
Пошто су потрошачке цене мера инфлације у Србији, можемо рећи:
– месечна инфлација у априлу 2015. (у односу на март) износи 0,5%;
– годишња инфлација у априлу 2015. (у односу на април 2014) износи 1,8%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за КиМ, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
 
Упоредни преглед кретања потрошачких цена и стопе инфлације у 2015.

Месец

Индекс потрошачких цена

Месечна стопа инфлације

Годишња стопа инфлације

Јануар

99,8

-0,2

0,1%

Фебруар

100,9

0,9

0,8%

Март

100,7

0,7

1,9%

Април

100,5

0,5

1,8%

Инфлација мерена индексима потрошачких цена

Република Србија1)

 

Година

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишња стопа2)

2014.

3,1

2,6

2,3

2,1

2,1

1,3

2,1

1,5

2,1

1,8

2,4

1,7

2015.

0,1

0,8

1,9

1,8

Месечна стопа3)

2014.

1,4

0,1

-0,3

0,6

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,4

2015.

-0,2

0,9

0,7

0,5

1) Индекси су израчунати без података
за АП Косово и Метохију;

2) Годишња стопа инфлације  –
промена цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %;

3) Месечна стопа инфлације  –
промена цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Саопштење РЗС 321/2015