Agencija za privredne registre obavestila je sve obveznike podnošenja finansijskih izveštaja za 2014. godinu, kako da primene odredbe novog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013, dalje: Zakon), a u vezi s potpisivanjem izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja, odnosno za mogućnost da te izveštaje umesto zakonskog zastupnika potpišu ostali zastupnici ili prokuristi koji su u tom svojstvu registrovani u nadležnim statusnim registrima.

Agencija obaveštava sve obveznike da u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Sl. glasnik RS“, br. 127/2014, dalje: Pravilnik) i mišljenjem Ministarstva finansija broj 011-00-1336/2014-16 od 17. decembra 2014: 

1) Izveštaje za statističke potrebe i finansijske izveštaje potpisuju isključivo zakonski zastupnici, odnosno preduzetnik, koji su kao takvi upisani u nadležnom statusnom registru;

2) Izveštaje za statističke potrebe i finansijske izveštaje koje potpišu ostali zastupnici ili prokuristi neće se prihvatiti kao ispravni (potpuni) u smislu člana 36. Zakona o računovodstvu, a u vezi sa članom 9. tačka 4. i članom 23. stav 1. tačka 7. Pravilnika.

Navedeno proizlazi iz sadržine odredbe člana 32. stav 3. Zakona, kojom je propisano da finansijske izveštaje potpisuje zakonski zastupnik obveznika, odnosno preduzetnik, ali i odredaba člana 33. stav 6. i  člana 35. stav 6. Zakona kojim je propisano da finansijske izveštaje, tj. izveštaje za statističke potrebe sačinjene u posebnom informacionom sistemu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonski zastupnik. Takođe, i u pomenutom mišljenju Ministarstva nedvosmisleno se navodi da isključivo zakonski zastupnici, odnosno preduzetnik, moraju da potpišu finansijske izveštaje tj. izveštaje za statističke potrebe.

Dalje, članom 36. Zakona propisano je da podatke iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja Agencija javno objavljuje na svojoj internet stranici, u okviru Registra finansijskih izveštaja i upisuje u taj registar, a članom 9. tačka 4, tj. članom 23. stav 1. tačka 7. Pravilnika, između ostalog, propisano je da su izveštaji za statističke potrebe ispravni, odnosno finansijski izveštaji potpuni ako su potpisani od strane zakonskog zastupnika.

Obveznici podnošenja finansijskih izveštaja za 2014. godinu treba da postupaju u skladu sa napred iznetim pravilima, kako bi im finansijski izveštaji bili obrađeni i javno objavljeni kao potpuni i računski tačni.

Obaveštenje Agencije za privredne registre