Софтвер за електронско подношење пореске пријаве за ПДВ са прегледом обрачуна стављен је на располагање пореским обвезницима на порталу е-Порези, саопштено је данас из Пореске управе Србије.

Од 1. јула, како се подсећа, почела је примена члана 50а Закона о порезу на додату вредност и Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ.

Пореску пријаву ПП ПДВ и преглед обрачуна – образац ПО ПДВ, порески обвезници подносе искључиво у електронском облику.

На порталу Пореске управе е-Порези, пореским обвезницима је од 30. априла било доступно тестно окружење, како би се благовремено упознали са радом апликације.

Пореска управа је отворила и електронску адресу popdv@purs.gov.rs, посредством које порески обвезници могу да поставе питање и добију корисничку подршку приликом подношења прегледа обрачуна.

Достављање прегледа обрачуна за ПДВ уз пореску пријаву ПДВ треба да обезбеди ефикасније извршавање послова из надлежности Пореске управе, чиме ће се подићи и ниво поверења између пореских обвезника и Пореске управе, наводи се у саопштењу.

 

Извор: еКапија