Krajnji rok za licenciranje pravnih, fizičkih lica i preduzetnika u oblasti privatnog obezbeđenja, 1. januar 2017. godine, može biti ispunjen jedino ukoliko obuka kandidata počne do 15. juna, upozorilo je Udruženje za privatno obezbeđenje PKS.

Stav Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, kako podsećaju u Udruženju PKS, je da je postavljen krajnji rok za usaglašavanje sa odredbama Zakona o privatnom obezbeđenju i da neće biti pomeranja termina. Privredni subjekti koji do 1. januara ne dobiju  odgovarajuću dozvolu, neće moći da obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja, a korisnici usluga imaće obavezu da angažuju isključivo licencirane kompanije i preduzetnike. Zakon obavezuje i privredne subjekte koji imaju unutrašnju, sopstvenu službu obezbeđenja – samozaštitu, kao i preduzetnike koji do sada nisu registrovani po odgovarajućoj klasifikaciji  delatnosti, a pružaju usluge u svim granama  privatnog obezbeđenja.

Na osnovu analize resursa, proces obuke za licence u privatnom obezbeđenju neophodno je početi najkasnije do 15. juna, kako bi se kandidati blagovremeno pripremili za polaganje stručnog ispita i dobili dozvole za rad.

Pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita za licence namenjeno je i licima koja su stalno zaposlena na poslovima privatnog obezbeđenja najmanje pet godina a nemaju srednju stručnu spremu. Licence će im biti izdate ukoliko se doškoluju i steknu srednji stepen stručne spreme (III stepen) do 5. decembra 2016. godine, navode u Udruženju za privatno obezbeđenje PKS.

Zakon o privatnom obezbeđenju, pravilnici i procedure – na portalu PKS, na stranici Udruženja i na sajtu MUP RS, baner „Privatno obezbeđenje“.

Izvor: sajt Privredne komore Srbije