Крајњи рок за лиценцирање правних, физичких лица и предузетника у области приватног обезбеђења, 1. јануар 2017. године, може бити испуњен једино уколико обука кандидата почне до 15. јуна, упозорило је Удружење за приватно обезбеђење ПКС.

Став Министарства унутрашњих послова Србије, како подсећају у Удружењу ПКС, је да је постављен крајњи рок за усаглашавање са одредбама Закона о приватном обезбеђењу и да неће бити померања термина. Привредни субјекти који до 1. јануара не добију  одговарајућу дозволу, неће моћи да обављају делатност приватног обезбеђења, а корисници услуга имаће обавезу да ангажују искључиво лиценциране компаније и предузетнике. Закон обавезује и привредне субјекте који имају унутрашњу, сопствену службу обезбеђења – самозаштиту, као и предузетнике који до сада нису регистровани по одговарајућој класификацији  делатности, а пружају услуге у свим гранама  приватног обезбеђења.

На основу анализе ресурса, процес обуке за лиценце у приватном обезбеђењу неопходно је почети најкасније до 15. јуна, како би се кандидати благовремено припремили за полагање стручног испита и добили дозволе за рад.

Похађање обуке и полагање стручног испита за лиценце намењено је и лицима која су стално запослена на пословима приватног обезбеђења најмање пет година а немају средњу стручну спрему. Лиценце ће им бити издате уколико се дошколују и стекну средњи степен стручне спреме (III степен) до 5. децембра 2016. године, наводе у Удружењу за приватно обезбеђење ПКС.

Закон о приватном обезбеђењу, правилници и процедуре – на порталу ПКС, на страници Удружења и на сајту МУП РС, банер „Приватно обезбеђење“.

Извор: сајт Привредне коморе Србије