UDRUŽENjE VLASNIKA RAČUNOVODSTVENIH AGENCIJA UVRA NOVI SAD I KOMPANIJA ING-PRO DOO ZAJEDNIČKI ORGANIZUJU JEDNODNEVNI SEMINAR ZA RAČUNOVOĐE I AGENCIJE ZA NEKRETNINE
Mere i procedure u primeni propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa praktičnim primerima vođenja evidencija agencija za nekretnike, kao obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

 

Termin, program, cena i prijava – za agencije za nekretnine