Тим Законом се уводе хитне мере које предвиђају удаљавање насилника из породице и забрану приласка жртви, као и професионално-дисциплинску одговорност за службенике који не буду поступали у складу са законом.

Законом, за који је гласало 147 посланика, предвиђено је да удаљавање може да траје 48 сати и то полицијски службеник може да одреди, а након тога, на предлог јавног тужиоца, суд може да одреди да се хитна мера продужи још 30 дана.

То значи да се жртви даје могућност од 32 дана да се опорави и на неки начин осамостали, да буде заштићена у том периоду. Уколико дође до кршења хитне мере, може да се изрекне казна затвора до 60 дана у прекршајном поступку.

Закон предвиђа и координацију свих органа у спречавању насиља у породици и полиције, тужилаштава, судова, центара за социјални рад.

Први пут закон предвиђа обавезну сарадњу органа, где се укључују у рад и друге установе, васпитне, здравствене, а поред тога, може да се укључи и НСЗ, уколико је насиље економског карактера.

Нови закон уводи и веће одговорности и професионално- дисциплинску одговорност за службенике који не буду поступали у складу са законом.

Пооштрен је режим санкција за одговорне у Центру за социјални рад који крше закон, а предвиђене су новчане казне од 50.000 до 250.000 динара.

За службено лице које зна за насиље, а не реагује на њега, предвиђена је прекршајна казна.

Жртва насиља мора да буде обавештена у свакој фази поступка њене заштите, односно процеса који се спроводи против насилника.

Евиденција о насилницма и жртвама, као и о околностима насиља чува се десет година. Предвиђено је да се убрза поступак који се односи на контролу насилника након изрицања хитне мере удаљења из породице на 48 сати, а надлежни ће пратити спровођење хитне мере.

Извор: сајт Б92