Tim Zakonom se uvode hitne mere koje predviđaju udaljavanje nasilnika iz porodice i zabranu prilaska žrtvi, kao i profesionalno-disciplinsku odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa zakonom.

Zakonom, za koji je glasalo 147 poslanika, predviđeno je da udaljavanje može da traje 48 sati i to policijski službenik može da odredi, a nakon toga, na predlog javnog tužioca, sud može da odredi da se hitna mera produži još 30 dana.

To znači da se žrtvi daje mogućnost od 32 dana da se oporavi i na neki način osamostali, da bude zaštićena u tom periodu. Ukoliko dođe do kršenja hitne mere, može da se izrekne kazna zatvora do 60 dana u prekršajnom postupku.

Zakon predviđa i koordinaciju svih organa u sprečavanju nasilja u porodici i policije, tužilaštava, sudova, centara za socijalni rad.

Prvi put zakon predviđa obaveznu saradnju organa, gde se uključuju u rad i druge ustanove, vaspitne, zdravstvene, a pored toga, može da se uključi i NSZ, ukoliko je nasilje ekonomskog karaktera.

Novi zakon uvodi i veće odgovornosti i profesionalno- disciplinsku odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa zakonom.

Pooštren je režim sankcija za odgovorne u Centru za socijalni rad koji krše zakon, a predviđene su novčane kazne od 50.000 do 250.000 dinara.

Za službeno lice koje zna za nasilje, a ne reaguje na njega, predviđena je prekršajna kazna.

Žrtva nasilja mora da bude obaveštena u svakoj fazi postupka njene zaštite, odnosno procesa koji se sprovodi protiv nasilnika.

Evidencija o nasilnicma i žrtvama, kao i o okolnostima nasilja čuva se deset godina. Predviđeno je da se ubrza postupak koji se odnosi na kontrolu nasilnika nakon izricanja hitne mere udaljenja iz porodice na 48 sati, a nadležni će pratiti sprovođenje hitne mere.

Izvor: sajt B92