U Skupštini Srbije usvojeni su zakoni iz oblasti odbrane, među kojima su Zakon o vojnom obrazovanju, Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.

Na Predlog zakona o vojnom obrazovanju ukupno je bilo podneto 653 amandmana o kojima su poslanici raspravljali četiri radna dana, a na ceo set zakona u oblasti odbrane bilo je podneto ukupno 1.600 amandmana.

Cilj Zakona o vojnom obrazovanju je da se postigne usaglašavanje organizacije i rada vojnoškolskih ustanova sa propisima o obrazovanju u Republici Srbiji uz normativno uređenje specifičnosti vojnog obrazovanja.

Školovanje, u smislu tog zakona, podrazumeva srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje koje realizuju vojnoškolske ustanove.

Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji dopunjen je tačkom da će akt o unutrašnjem uređenju i sistemtizaciji radnih mesta ubuduće donositi direktor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade Srbije.

Prema usvojenom Zakonu, za popunjavanje radnih mesta u Agenciji nije obavezan konkurs, a o zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlučuje direktor.

Rad pripadnika BIA ocenjivaće se jednom godišnje, a postupak, merila i način ocenjivanja pripadnika BIA uređivaće se aktom koji donosi direktor Agencije.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, kojim je utvrđeno da su odbrambeni interesi Vojske Srbije zaštita suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti Republike Srbije; zaštita bezbednosti države i njenih građana, očuvanje mira i bezbednosti u regionu i svetu, vojna neutralnost i saradnja i partnerstvo sa državama i međunarodnim organizacijama u oblasti bezbednosti i odbrane.

Na Predlog zakona o vojnom obrazovanju ukupno je bilo podneto 653 amandmana o kojima su poslanici raspravljali četiri radna dana, a na ceo set zakona u oblasti odbrane bilo je podneto ukupno 1.600 amandmana.

Cilj Zakona o vojnom obrazovanju je da se postigne usaglašavanje organizacije i rada vojnoškolskih ustanova sa propisima o obrazovanju u Republici Srbiji uz normativno uređenje specifičnosti vojnog obrazovanja.

Školovanje, u smislu tog zakona, podrazumeva srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje koje realizuju vojnoškolske ustanove.

Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji dopunjen je tačkom da će akt o unutrašnjem uređenju i sistemtizaciji radnih mesta ubuduće donositi direktor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade Srbije.

Prema usvojenom Zakonu, za popunjavanje radnih mesta u Agenciji nije obavezan konkurs, a o zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlučuje direktor.

Rad pripadnika BIA ocenjivaće se jednom godišnje, a postupak, merila i način ocenjivanja pripadnika BIA uređivaće se aktom koji donosi direktor Agencije.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, kojim je utvrđeno da su odbrambeni interesi Vojske Srbije zaštita suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti Republike Srbije; zaštita bezbednosti države i njenih građana, očuvanje mira i bezbednosti u regionu i svetu, vojna neutralnost i saradnja i partnerstvo sa državama i međunarodnim organizacijama u oblasti bezbednosti i odbrane.

Usvojen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije u kojem je jedna od promena ta da ako se formacijsko mesto ne može popuniti oficirom ili podoficirom, na to mesto može se postaviti, uz njegovu saglasnost, civilno lice, pod uslovom da ima odgovarajuće obrazovanje.

Zakonom je regulisano da za vreme ratnog stanja oficiru ili podoficiru prestaje profesionalna služba kada navrši 60 godina života i 40 godina staža ili kada navrši 65 godina života.

Profesionalnom vojniku, bez obzira na ostvaren staž, prestaje profesionalna vojna služba kada navrši 55 godina života.

Na predlog Generalštaba, a po odluci ministra odbrane, profesionalnom vojniku koji navrši 55 godina života starosna granica može se produžiti do navršenih 60 godina života.

Omogućeno strano ulaganje u odbrambenu industriju

Usvojenim Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme omogućeno je strano ulaganje u odbrambenu industriju do 49 odsto, odnosno dokapitalizacija, a strano ulaganje mora biti usklađeno sa odbrambenim, bezbednosnim i spoljnopolitičkim interesima Republike Srbije.

Proizvodnja naoružanja i vojne opreme za potrebe izvoza vršiće se na osnovu planova proizvodnje za potrebe izvoza i ugovora zaključenog između proizvođača naoružanja i vojne opreme i stranog kupca.

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini na kojoj je razmatran set zakona u oblasti odbrane počela je utvrđivanjem dnevnog reda 24. aprila, a načelnu raspravu poslanici su završili 27. aprila, kada su usvojili i predloge odluka koji se odnose na učešće pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u ovoj godini.

Predlogom godišnjeg plana upotrebe VS i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini nije planirano značajno povećanje postojećeg angažovanja VS van granica Srbije.

Planirano je da se u 2018. godini nastavi angažovanje u pet mirovnih misija koje se vrše pod komandom UN i to u Kongu, na Kipru, u Libanu, te na Bliskom istoku i Centralonoj Afričkoj Republici, kao i četiri multinacionalne operacije pod komandom EU: dve u Somaliji, jedna u Centralnoafričkoj Republici i jedna u Maliju.

Usvojeni Predlog sadrži i operaciju EU za upravljanje krizama u kojoj Vojska Srbije do sada nije učestvovala, a to je operacija u Mediteranu, koja ima za cilj ublažavanje posledica i rešavanje migrantske krize u Evropi.

Planirano je angažovanje pripadnika VS na istom nivou kao što je bilo protekle godine, a Srbija trenutno učestvuje sa 328 pripadnika od čega su 38 pripadnice ženskog pola, u pet mirovnih operacija angažovano je 306 pripadnika, a u četiri mirovne operacije pod kontrolom EU ukupno 22 pripadnika.

U okviru seta zakona u oblasti odbrane, poslanici su potvrdili i Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i Vlade Izraela u vezi sa vojnom, odbrambenom i odbrambeno-industrijskom saradnjom, Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i Vlade Grčke o sradnji u okviru Atinskog multinacionalnog strateško-pomorskog koordinacionog centra.

Takođe, potvrđen je i Memorandum između Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske o saradnji u oblasti vazduhoplovstva, te Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti odbrane.

 

Izvor: sajt RTS-a