Porezi i doprinosi na zarade u narednoj godini bi mogli biti smanjeni
najmanje dva odsto do najviše 3,5 procenta, što bi uz rast javnih
investicija bila još jedna mera za podsticanje privrednog rasta, smatra
Fiskalni savet.

Po procenama Fiskalnog saveta, koji je predstavio fiskalna kretanja u
2017. i predlog politika za narednu godinu, budžetski prostor od 15
milijardi dinara omogućava smanjenje poreza i doprinosa na zarade sa 64
odsto na 62 odsto.

Član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković rekao je da bi veći buyetski
prostor, od 25 milijardi dinara, omogućio smanjenje poreza i doprinosa na
plate na 60,5 odsto.Fiskalni savet procenjuje da bi porezi i doprinosi na
plate mogli biti smanjeni povećanjem neoporezivog cenzusa na zarade i
smanjenjem doprinosa za nezaposlenost i zdravstvo.

U Fiskalnom savetu ocenjuju da je moguće izdvojiti od tri do pet
milijardi dinara za poresko oslobađanje novih preduzetnika tokom prvih 12
do 18 meseci rada.Navode da je za održavanje dobrih fiskalnih rezultata i
njihovo dalje unapređenje neophodna modernicazija Poreske uprave.

​Ukazano je i na to da su preduzeća u privatizaciji i dalje fiskalni
trošak i rizik.Među preporukama Fiskalnog saveta su efikasnije
sprovođenje privatizacije ili stečaja, zaustavljanje snabdevanja neplatiša
gasom i strujom i transparentniji prikaz pomoći preduzećima koja se
finansiraju iz budžeta.

Izvor: dnevnik.rs