Порески инспектор од сада
ће, применом новина у Закону о пореском поступку и пореској
администрацији, моћи да у току контроле пореском обвезнику забране
делатност у трајању до годину дана, саопштила је Пореска управа Србије.

Та мера ће бити изречена ако порески
обвезник обавља делатност тако да робу и услуге не прати веродостојна
документација од значаја за утврђивање пореза, избегава утврђивање и
плаћање пореза тако што не уплаћује дневни пазар и избегава утврђивање и
плаћање пореза ангажовањем непријављених радника.  

Такође, забрана рада до годину дана
следује ако порески обвезник промет од продаје роба или пружања услуга
не региструје преко фискалне касе или на други законом прописан начин и
ако приређује игре без претходно прибављеног мишљења Министарства
финансија.  

Уколико је у поступку контроле пословања
одређеног пореског обвезника неправилност утврђена први пут забрана
рада изриче се у трајању до 15 дана, за неправилност која је утврђена
други пут та казна је на рок до 90 дана, а у трајању до једне године ако
порески инспектори утврде неправилност трећи пут.  

Забрана обављања делатности изриче се за
неправилности утврђене у периоду од 24 месеца од прве откривене
неправилности у поступку контроле.  

Те мере примењиваће се на направилности
утврђене решењем у поступцима пореских контрола донетих од 28. априла
када су ступиле на снагу измене и допуне Закона о пореском поступку и
пореској администрацији.

 

Извор: ТВ Н1