ZARADA, ODNOSNO PLATA ZA REDOVAN RAD I UVEĆANJA ZARADE

(za minuli rad, za rad na praznik, noću i prekovremeno, topli obrok, regres, terenski dodatak, dodatak za odvojen život, ostala uvećanja zarade)

Vrsta obaveze

Na teret osiguranika

Na teret poslodavca

Ukupno

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Bruto zarada umanjena za 11.433 dinara za puno radno vreme

2) Za doprinose: Bruto zarada a ne niže od najniže mesečne osnovice i ne više od najviše osnovice (5 prosečnih mesečnih zarada u Republici)

 

Prevođenje neto zarade u bruto:

1) Ako je obračunata zarada veća od važeće najniže osnovice, a niža od važeće najviše osnovice doprinosa, bruto zarada se dobija primenom sledeće formule:

Bruto zarada = (Neto zarada – 1.143,30) : 0,701,

2) Ako je obračunata zarada zaposlenog niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, osnov za obračun doprinosa je najniža osnovica, a neto iznos zarade prevodi se u bruto putem formule:

Bruto zarada = [(Neto zarada + 0,199 x NnO) – (1.143,30] : 0,90

gde su: 0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog, NnO – važeća najniža osnovica doprinosa, a 0,90 – koeficijent utvrđen na osnovu poreske stope od 10% (100 – 10 = 90 : 100)

3) Ako je obračunata zarada zaposlenog veća od najviše mesečne osnovice doprinosa, onda se neto iznos zarade prevodi u bruto iznos pomoću formule:

Bruto zarada = [(Neto zarada + 0,199 x NvO) – (1.143,30] : 0,90,

gde su: 0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog, NvO – važeća najviša osnovica doprinosa

 

 

NAKNADE ZARADE, ODNOSNO PLATE NA TERET POSLODAVCA

(godišnji odmor, praznik, bolovanje, privatne potrebe, prinudno plaćeno odsustvo itd.)

 

Vrsta obaveze

 

Na teret osiguranika

 

Na teret poslodavca

 

Ukupno

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Bruto naknada zarade umanjena za 11.433 din. za puno radno vreme

2) Za doprinose: Bruto naknada zarada a ne niže od najniže mesečne osnovice i ne više od najviše osnovice

3) Za komore: Bruto naknada zarade

 

Prevođenje neto naknada zarade u bruto: Kao kod zarade

 

ZARADA I NAKNADA ZARADE ZA DOMAĆE DRŽAVLJANE KOJI SU NA TERITORIJI REPUBLIKE ZAPOSLENI KOD STRANIH ILI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I USTANOVA, STRANIH DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA ILI KOD STRANIH PRAVNIH ILI FIZIČKIH LICA

Vrsta obaveze

O b v e z n i c i

Ukupno

Na teret zaposlenog

Na teret poslodavca

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Bruto zarada umanjena za 11.433 din. za puno radno vreme

2) Za doprinose: Bruto zarada, odnosno naknada zarade (ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno) a ne niže od najniže mesečne osnovice i ne više od najviše mesečne osnovice

 

Prevođenje neto naknada zarade u bruto: Kao kod zarade kod domaćih poslodavaca

 

ZARADA I NAKNADA ZARADE ZA STRANE DRŽAVLJANE I LICA BEZ DRŽAVLJANSTVA KOJI SU NA TERITORIJI REPUBLIKE ZAPOSLENI KOD STRANIH PRAVNIH ILI FIZIČKIH LICA, MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I USTANOVA I STRANIH DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA (ako međunarodnim ugovorima nije drugačije određeno)

Vrsta obaveze

O b v e z n i c i

Ukupno

Na teret zaposlenog

Na teret poslodavca

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Bruto zarada umanjena za 11.433 din. za puno radno vreme

2) Za doprinose: Bruto zarada, odnosno naknada zarade (ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom) a ne niže od najniže mesečne osnovice i ne više od najviše mesečne osnovice (5 prosečnih zarada u Republici)

 

Prevođenje u bruto: Kao kod zarade kod domaćih poslodavaca

 

 

ZARADA UPUĆENOG RADNIKA NA RAD INOSTRANSTVO

(osiguranik – zaposleni koji za poslodavca sa sedištem u Republici Srbiji obavlja poslove u drugoj državi ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje)

 

Vrsta obaveze

O b v e z n i c i

 

Ukupno

Na teret zaposlenog

Na teret poslodavca

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Isplaćen novčani iznos zarade za izvršeni rad, umanjen za poresku olakšicu od 11.433 dinara za puno radno vreme

2) Za doprinose: Iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, ostvarili u Republici na istim ili sličnim poslovima, s tim da ta osnovica ne može biti niža od zakonske dvostruke najniže mesečne osnovice doprinosa i ne viša od najviše mesečne osnovice

 

Prevođenje u bruto:

1) Ako je neto zarada koju bi zaposleni ostvario u Republici veća od dvostruke neto najniže osnovice doprinosa i manja od neto najviše osnovice, obrazac za prevođenje neto zarade u bruto je:

B. zarada = (Neto zarada + 0,199 x zarada koju bi ostvarili u zemlji – 1.143,30) : 0,90

2) Ako je neto zarada koju bi zaposleni ostvario u Republici manja od dvostruke neto najniže osnovice doprinosa (trenutno, do 30.04.2015. to je iznos od 33.631,12 din.) obrazac za prevođenje neto zarade u bruto je:

B. zarada = (Neto zarada + 0,199 x (33.631,12 – 1.143,30) : 0,90, tj.

B. zarada = (Neto zarada + 7.754,79) : 0,90

 

 

NAKNADA ZARADE ZA VREME BOLOVANJA NA TERET FONDA

Vrsta obaveze

Na teret Fonda – iz naknade

Na teret Fonda – na naknadu

Ukupno

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Bruto naknada zarade umanjena za 11.433 din. za puno radno vreme

2) Za doprinose: Bruto naknada zarade, ali ne više od najviše osnovice(ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa)

 

Prevođenje neto naknade zarade u bruto:

Bruto naknada zarade = (Neto naknada zarade – 1.143,30) : 0,701

 

NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA RADI POSEBNE NEGE DETETA

 

Vrsta obaveze

Na teret isplatioca – iz naknade

Na teret isplatioca – na naknadu

Ukupno

 

– za penzijsko-invalidsko

14,0%

12,00%

26,00%

 

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

 

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

 

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

 

Osnovica:

1) Za porez: Bruto naknade zarade koja se isplaćuje, umanjena za 11.433 din. za puno radno vreme.

2) Za doprinose: Bruto naknada zarade, ali ne više od najviše osnovice(ne primenjuje se najniža mesečna osnovica doprinosa)

 

Prevođenje neto naknade zarade u bruto:

Bruto = (Neto – 1.143,30) : 0,701

 

NAKNADA ZARADE INVALIDA II KATEGORIJE – NA TERET FONDA PIO

Vrsta obaveze

Na teret osiguranika

Na teret isplatioca

Ukupno

– za zdravstveno

10,30%

10,30%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Bruto naknada zarade (neto naknada zarade + porez)

2) Za doprinos: Neto naknada zarade

 

Prevođenje neto naknade zarade u bruto (za pola radnog vremena):

Bruto = (Neto : 0,90)

 

NEPLAĆENO ODSUSTVO

(bez obzira na trajanje)

Vrsta obaveze

Na teret poslodavca

za zdravstveno osiguranje, samo ako neplaćeno odsustvo koristi zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj, odnosno staratelj dok dete ne navrši tri godine života.

U svim drugim slučajevima doprinos se ne plaća

10,30%

 

Osnovica: Bruto zarada koju bi zaposleni ostvario da je na radu, ne niže od najniže mesečne osnovice i ne više od najviše mesečne osnovice (5 prosečnih zarada u Republici)

 

 

NAKNADA ZA POVREMENE I PRIVREMENE POSLOVE AKO IH OBAVLJA NEZAPOSLENO LICE ILI LICE KOJE SE NALAZI U RADNOM ODNOSU SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM

 

Vrsta obaveze

O b v e z n i c i

 

Ukupno

Na teret izvršioca

Na teret poslodavca

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na naknadu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Ugovorena bruto naknada

2) Za doprinose: Ugovorena bruto naknada, a ne niže od najnižih zakonskih osnovica i ne više od najviše osnovice (5 prosečnih zarada u Republici)

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto:

1) ako je ugovorena neto naknada veća od najniže osnovice za doprinose, bruto naknada se dobija deljenjem neto iznosa koeficijentom 0,701, koji je utvrđen na osnovu zbirne stope doprinosa za socijalno osiguranje na teret radnika od 19,90% i stope poreza od 10%, pa je jednačina (100 – (19,9 + 10) : 100 = 0,701);

2) ako je ugovorena neto naknada niža od najniže osnovice za doprinose, osnovica za doprinose je najniža bruto osnovica, a osnovica za porez je bruto naknada izvedena po formuli: ((Ugovorena neto naknada + Obračunati doprinosi na najnižu osnovicu) : 0,90).

3) ako je ugovorena neto naknada viša od najviše osnovice za doprinose, osnovica za doprinose je najviša bruto osnovica, a osnovica za porez je bruto naknada izvedena po formuli: ((Ugovorena neto naknada + Obračunati doprinosi na najvišu osnovicu) : 0,90).

 

 

NAKNADA ZA POVREMENE I PRIVREMENE POSLOVE AKO IH OBAVLJA PENZIONISANO LICE

 

Vrsta obaveze

Na teret izvršioca

Na teret poslodavca

Ukupno

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

14,00%

 

12,00%

 

26,00%

Porez na naknadu

10,00%

10,00%

 

Osnovica:

1) za porez – bruto naknada;

2) za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje – ugovorena bruto naknada, ali ne niže od najniže mesečne osnovice doprinosa i ne više od najviše osnovice.

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto:

1) ako je ugovorena neto naknada veća od najniže osnovice za doprinose, prevođenje u bruto je: Neto iznos naknade: 0,76. Koeficijent 0,76 je utvrđen na osnovu stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od 14,00% i stope poreza od 10%, pa je jednačina (100 – (14,0 + 10) : 100 = 0,76);

2) ako je ugovorena neto naknada niža od najniže osnovice za doprinose, osnovica za doprinose je najniža bruto osnovica, a osnovica za porez je bruto naknada izvedena po formuli: ((Ugovorena neto naknada + Obračunat doprinos na najnižu osnovicu) : 0,90).

3) ako je ugovorena neto naknada viša od najviše osnovice za doprinose, osnovica za doprinose je najviša bruto osnovica, a osnovica za porez je bruto naknada izvedena po formuli: ((Ugovorena neto naknada + Obračunat doprinos na najvišu osnovicu) : 0,90).

 

NAKNADA ZA POVREMENE I PRIVREMENE POSLOVE AKO IH OBAVLJA LICE PREKO OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE, KOJE IMA NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA I NIJE NA REDOVNOM ŠKOLOVANJU

 

 

Vrsta obaveze

Na teret izvršioca

Na teret poslodavca

Ukupno

 

Doprinos za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

 

Doprinos za zdravstveno osiguranje

5,15%

5,15%

10,30%

 

Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

 

Porez na naknadu

10,00%

10,00%

 

 

Osnovica:

1) za porez – bruto naknada;

2) za sve doprinose – ugovorena bruto naknada, ali ne niža od najniže zakonske osnovice i ne viša od najviše osnovice (5 prosečnih zarada u Republici).

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto:

1) ako je ugovorena neto naknada veća od najniže osnovice za doprinose, formula za prevođenje u bruto iznos je: B= (neto iznos: 0,701)

2) ako je ugovorena neto naknada niža od najniže osnovice za doprinose, osnovica za doprinose je najniža bruto osnovica, a osnovica za porez je bruto naknada izvedena po formuli: ((Ugovorena neto naknada + Obračunati doprinosi na najnižu osnovicu) : 0,90).

3) ako je ugovorena neto naknada viša od najviše osnovice za doprinose, osnovica za doprinose je najviša bruto osnovica, a osnovica za porez je bruto naknada izvedena po formuli: ((Ugovorena neto naknada + Obračunati doprinosi na najvišu osnovicu) : 0,90).

         

NAKNADA ZA POVREMENE I PRIVREMENE POSLOVE AKO IH OBAVLJA LICE PREKO OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE, KOJE NEMA NAVRŠENIH 26 GODINA ŽIVOTA I NALAZI SE NA REDOVNOM ŠKOLOVANJU

Vrsta obaveze

Na teret izvršioca

Na teret poslodavca

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje

4,00%

Doprinos za zdravstveno osiguranje

2,00%

Porez na naknadu

20,00%

 

Osnovica:

1) za porez – ugovorena bruto naknada umanjena za 20% normiranih troškova;

2) za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje – ugovorena bruto naknada, ali ne niža od najniže osnovice doprinosa;

3) za doprinos za zdravstveno osiguranje – ugovorena bruto naknada, ali ne niža od najniže osnovice doprinosa.

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto: Bruto iznos se dobija deljenjem ugovorenog neto iznosa sa koeficijentom 0,904.

 

 

NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PO UGOVORU O DELU

Vrsta obaveze

Na teret osiguranika

Na teret poslodavca

Ukupno

– porez na lična primanja

20,00%

20,00%

– doprinos za penzijsko-invalidsko

26,00%

26,00%

– doprinos za zdravstveno (plaća se samo ako izvršilac poslova nije osiguran po drugom osnovu)

 

10,30%

 

10,30%

 

Osnovica:

1) Za porez na lična primanja: Bruto naknada umanjena za 20% normiranih troškova (oporeziv prihod)

2) Za doprinos za PIO: Oporeziv prihod (kao za porez)

3) Za doprinos za zdravstveno: Oporeziv prihod (kao za porez)

 

Prevođenje u bruto:

1) ako se naknada po ugovoru o delu odnosi na izvršioca za koga se plaćaju porez i doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, neto iznos naknade se množi sa koeficijentom 1,58227848

2) ako se naknada po ugovoru o delu odnosi na izvršioca stranog državljanina ili za samostalnog umetnika, za koga se plaća samo porez, neto iznos naknade se množi sa koeficijentom 1,19047619;

3) ako se naknada po ugovoru o delu odnosi na izvršioca za koga se plaćaju porez i doprinosi za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, neto iznos naknade se množi sa koeficijentom 1,81950509.

 

 

NAKNADA LICIMA ZA ČIJIM JE RADOM PRESTALA POTREBA ILI IM JE PRESTALO ZAPOSLENJE ZBOG STEČAJA ILI LIKVIDACIJE PREDUZEĆA, DOK PRIMAJU NAKNADU OD ZAVODA ZA TRŽIŠTE RADA

Vrsta obaveze

Na teret osiguranika

– za penzijsko-invalidsko

26,00%

– za zdravstveno

10,30%

 

Osnovica: Iznos bruto naknade

Obveznik uplate doprinosa: Zavod za tržište rada

 

ZARADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VAN PROSTORIJA POSLODAVCA

 

Vrsta obaveze

O b v e z n i c i

 

Ukupno

Na teret osiguranika

Na teret poslodavca

– za penzijsko-invalidsko

14,00%

12,00%

26,00%

– za zdravstveno

5,15%

5,15%

10,30%

– za osiguranje od nezaposlenosti

0,75%

0,75%

1,50%

– porez na zaradu

10,00%

10,00%

Osnovica:

1) Za porez: Bruto zarada umanjena za 11.433 din. za puno radno vreme

2) Za doprinose: Bruto zarada a ne niže od najniže mesečne osnovice i ne više od najviše mesečne osnovice

 

Prevođenje neto zarade u bruto:

1) Ako je obračunata zarada veća od važeće najniže osnovice, a niža od važeće najviše osnovice doprinosa, bruto zarada se dobija primenom sledeće formule:

Bruto zarada = (Neto zarada – 1.143,30) : 0,701,

2) Ako je obračunata zarada zaposlenog niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, osnov za obračun doprinosa je najniža osnovica, a neto iznos zarade prevodi se u bruto putem formule:

Bruto zarada = [(Neto zarada + 0,199 x NnO) – 1.143,30] : 0,90

gde su: 0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog, NnO – važeća najniža osnovica doprinosa, a 0,90 – koeficijent utvrđen na osnovu poreske stope od 10% (100 – 10 = 90 : 100)

3) Ako je obračunata zarada zaposlenog veća od najviše mesečne osnovice doprinosa, onda se neto iznos zarade prevodi u bruto iznos pomoću formule:

Bruto zarada = [(Neto zarada + 0,199 x NvO) – (1.143,30) : 0,90,

gde su: 0,199 – stopa zbirnih doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenog, NvO – važeća najviša osnovica doprinosa

VOLONTERSKI RAD

(u skladu sa Zakonom o volontiranju – „Sl. glasnik RS“, broj 36/2010)

 

Vrsta obaveze

O b v e z n i c i

 

 

Ukupno

Na teret osiguranika

Na teret organizacije gde se obavlja volonterski rad

– za penzijsko-invalidsko

4,00%

4,00%

– za zdravstveno

2,00%

2,00%

 

Osnovica za obračun doprinosa: Najniže mesečne osnovice doprinosa

 

NAKNADA ZA DOPUNSKI RAD

Vrsta obaveze

Na teret osiguranika

Na teret isplatioca

Ukupno

– za penzijsko-invalidsko

26,00%

26,00%

– porez

20,00%

20,00%

 

Osnovica:

1) Za doprinos za PIO: Oporeziv prihod (kao za porez)

2) Za porez: Bruto naknada umanjena za 20% normiranih troškova

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto:

Ukoliko je naknada za dopunski rad ugovorena u neto iznosu, prevodi se u bruto iznos množenjem sa koeficijentom 1,58227848.

 

NAKNADA ČLANU UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

(koji je osiguran po drugom osnovu)

Vrsta obaveze

Na teret člana

– za porez

20,00%

– za penzijsko-invalidsko

26,00%

 

Osnovica:

1) Za porez: Oporeziv prihod (bruto prihod umanjen za 20% normiranih troškova

2) Za doprinose za PIO: Oporeziv prihod (kao porez)

 

Prevođenje neto naknade za rad u bruto:

Bruto naknada = Neto naknadax 1,58227848

 

 

STRANI DRŽAVLJANI NA ŠKOLOVANJU ILI STRUČNOM USAVRŠAVANJU U SRBIJI

Vrsta obaveze

Na teret osiguranika

– doprinos za zdravstveno osiguranje

10,30%

 

Osnovica za doprinos: Prosečna mesečna zarada u Republici isplaćena u IV kvartalu prethodne godine

 

 

 

STOPE DODATNOG DOPRINOSA ZA PENZIJSKO-INVALIDSKO OSIGURANJE ZA STAŽ OSIGURANJA KOJI SE RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM

Vrsta obaveze

Na teret isplatioca

– za svakih pet godina provedenih naradnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci račna u staž osiguranja kao 14 meseci

 

3,70%

– za svake četiri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 15 meseci

 

5,50%

– za svake tri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 16 meseci

 

7,30%

– za svaku jednu godinu i šest meseci provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 18 meseci.

 

11,00%

 

Osnovica: Bruto zarada a ne niže od najnižih zakonskih osnovica i ne više od najviše osnovice (5 prosečnih zarada u Republici)